Praca komornika, choć owiana złą sławą i przez wielu darzona niezwykle silną antypatią, nie należy do najłatwiejszych. Człowiek pracujący na tym stanowisku musi być specjalistycznie przeszkolony w zakresie kontaktu z ludźmi, znać prawo i – w wielu przypadkach – umieć wykazać się odwagą, gdy dłużnik nie jest tak chętny do spłaty długu, jak być powinien. Wśród Polaków krążą legendy na temat wysokości ich zarobków, rozwiejemy więc wątpliwości i wyjaśnimy, ile zarabia komornik.

Aby odpowiedzieć na pytanie o zarobki komorników w Polsce, należy najpierw zastanowić się, kim są oni tak naprawdę i czym się zajmują. Kiedy, na przykład, bank, użyje wszystkich możliwych dróg do skontaktowania się z dłużnikiem – np kredytobiorcą – jednak żadna z nich nie przyniesie sukcesów w rozwiązaniu sprawy, zazwyczaj przekazuje ją do sądu, a ten włącza w działanie komornika. Jako funkcjonariusz publiczny, ma on za zadanie sporządzić protokół z faktycznego stanu inwentarza i jego spis – jeszcze przed rozpoczęciem się procesu – oraz dokonać przymusowej egzekucji sądowej, to właśnie z tymi działaniami najczęściej kojarzymy ten zawód. Jednak praca komornika nie skupia się tylko na konfiskowaniu rzeczy dłużnika, do jego obowiązków należą także doręczanie zawiadomień sądowych i innych, by mieć pewność, że dotarły one do adresata, zlokalizowanie dłużnika i jego majątku, czy też zabezpieczenie roszczenia. Nie rzadko stara się też w drodze rozmowy, uzgodnić najwygodniejszą i najmniej krzywdzącą dla dłużnika drogę do spłaty długu, na przykład rozdzielenie go na raty. Kiedy ta metoda nie poskutkuje, a zadłużona osoba odmawia współpracy lub unika odpowiedzialności, może nastąpić egzekucja, podczas której zabierany jest majątek mogący pokryć zobowiązania wobec wierzyciela. Działalność komornicza regulowana jest przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego wraz z Ustawą o Komornikach Sądowych i Egzekucji, podlega pod nadzór Sądu Rejonowego i jest niezawisła.

Za co i ile?

Komornik (komornik16.pl) pieniądze dostaje głównie za wykonywanie najmniej lubianej w społeczeństwie czynności – egzekucji, jednak tylko, kiedy dojdzie do jej pozytywnego rozpatrzenia. Wtedy określony ustawowo procent od kwoty zajętego majątku trafia do komornika. W to, ile zarabia komornik, należy jednak wliczyć jeszcze kilka rzeczy.

  • Zaliczkę komorniczą. Uiszcza ją wierzyciel, działa na zasadzie każdej innej tego typu opłaty, a więc przeznaczona jest na poczet przyszłych działań komornika. Jej wysokość nie zawsze jest taka sama, waha się od kilkuset do nierzadko kilku tysięcy złotych i uzależniona jest od poziomu skomplikowania czynności, które komornik będzie musiał podjąć w celu odzyskania długu. Oznacza to, że za sprawy dotyczące na przykład zajęcia wypłaty dłużnika lub jego zasiłku zaliczka będzie dużo mniejsza, niż w przypadku egzekucji z nieruchomości.
  • Opłatę stosunkową, regulowaną przez art. 49 wspomnianej Ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji. W zależności od wysokości wierzytelności i czynności podjętych podczas sprawy, wynosi w teorii 15% od kwoty. Jednocześnie nie może jednak być niższa niż 1/10 ogólnej wartości, ani wyższa niż trzydzięstokrotność średniego wynagrodzenia Kowalskiego.
  • W przypadku wyegzekwowania świadczenia na drodze skierowania egzekucji długu na przykład z rachunku bankowego, zasiłku lub stypendium – popularnie określanego jako „zajęcie konta” – komornik pobiera opłatę stosunkową wynoszącą 8% świadczenia, która jednak nie może być niższa niż jej 1/20, ale i nie wyższa niż dziesięciokrotność przeciętnej płacy.
  • Jeżeli dojdzie do umorzenia postępowania egzekucyjnego, komornik pobierze opłatę w wysokości 5% wartości świadczenia, którego jeszcze nie wyegzekwowano. Ponownie nie może być ona niższa niż 1/20 i nie przekraczająca dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Według statystyk w praktyce oznacza to, że przeciętny komornik zarabia miesięcznie od około sześciu do kilkunastu tysięcy złotych. Jest to jednak tylko statystka, a ta, jak wiadomo – uogólnia. W takich danych często nie odgranicza się faktycznego zarobku komornika wynikającego z rozwiązanych spraw od dodatkowych zajęć, a te może on podjąć za zgodą prezesa Sądu Apelacyjnego i Rady Izby Komorniczej. Jaka jest więc prawda, ile zarabia komornik? Aktualnie miesięczny przychód wraz z dodatkowymi zarobkami wynosi, w mniejszych kancelariach, od ośmiu do szesnastu tysięcy – w lepiej prosperujących. Cała kancelaria, zatrudniająca wielu komorników, jest w stanie zarobić miesięcznie nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Należy jednak pamiętać, że z tych pieniędzy komornik musi pokryć koszta:

  • Zatrudnionych przez siebie asesorów i aplikantów
  • Koszta najmu, mediów, telefonu itp.
  • Materiałów biurowych, np drukarek, ale i chociażby papieru czy akt
  • Rzeczy, bez których wykonywanie jego obowiązków byłoby niemożliwe lub znacznie utrudnione, np samochodu
  • Oprogramowania, polis, ubezpieczenia
  • Wydatków dodatkowych

Koszta i zyski różnią się oczywiście pomiędzy poszczególnymi kancelariami w zależności od tego, czy działają na terenie większych, czy też mniejszych miast.

Skuteczność a zarobki

Zyski wynoszące nawet kilkanaście tysięcy miesięcznie mogą robić niemałe wrażenie. Komornik bywa jednak zawodem nieprzewidywalnym pod względem zarobkowym, dlatego wielu z nich decyduje o podjęciu dodatkowej pracy. Warunkiem, który osoba pracująca na tym stanowisku musi spełnić, by zarobić pieniądze, jest skuteczność w rozwiązywaniu podjętych konfliktów. Komornik, który nie wyegzekwuje roszczenia w conajmniej 35% spraw, może ich przyjąć jedynie 5000 rocznie, natomiast taki, który ten warunek spełni – do 10 000. Ma to ogromny wpływ na przychody nie tylko pojedynczego komornika, ale i całych kancelarii. Sprawne egzekucje są potrzebne zarówno państwu, jak i osobom prywatnym. Pozwalają roztrzygnąć spory alimentowe, wyegzekwować odszkodowania, czy też nie otrzymane pieniądze za sprzedany towar. Być może odpowiedź na pytanie ile zarabia komornik szokuje przeciętnego Kowalskiego swoją wysokością, ale warto zastanowić się, jak ciężko byłoby odzyskać stracone pieniądze bez pomocy kancelarii komorniczych.

Pełna lista komorników pod adresem: https://bialystok.sr.gov.pl/informacje/komornicy