Jak wygląda praca optyka i na czym polega

Okulistyka stanowi jedną z dziedzin nauk medycznych. Okuliści są bez wątpienia jednym z najczęściej odwiedzających przez nas lekarzy, na co może wpływać dzisiejsza doba komputerów, oraz telefonów. Zajmują się oni badaniem a także leczeniem narządu wzroku, korygując także jego wady. Najczęściej jest to specjalista tzw.pierwszego kontaktu. Lekarz wykorzystuje odpowiedni sprzęt diagnostyczny i pomaga w doborze okularów korygujących, a także soczewek kontaktowych. Niektórzy okuliści zajmują się wyłącznie jedną określoną dziedziną wad wzroku i specjalizują się w konkretnych schorzeniach takich jak np.leczenie zeza.

Praca w tym zawodzie wymaga odpowiednich predyspozycji, ukończenia studiów medycznych na odpowiednim kierunku, a także określonych cech personalnych do których należy zaliczyć m.in.cierpliwość, czy odpowiedzialność. Przyszły okulista musi dokładnie zapoznać się konkretnymi zagadnieniami z dziedziny:

 • elektrofizjologi,
 • chirurgii refrakcyjnej,
 • onkologii okulistycznej,
 • elektrofizjologii,
 • neurookulistyki

Należy także pamiętać, że rozpoczęcie specjalizacji w zawodzenie lekarza okulisty obejmuje ukończenie określonych staży kierunkowych w:

 • oddziałach okulistycznych,
 • pracowniach histopatologicznych,
 • poradniach okulistycznych,
 • pracowniach laserowych.

Na koniec dochodzi jeszcze Państwowy Egzamin Specjalizowany.

Najważniejsze obowiązki i zadania okulisty

Do najbardziej istotnych obowiązków oraz zadań lekarza okulisty należy:

 • korygowanie wad wzroku, oraz szkieł kontaktowych,
 • odpowiednia ocena i interpretacja otrzymanych wyników badań pomocniczych w celu dalszego leczenia,
 • ustalenie rozpoznania lekarskiego zwanego diagnozą poprzez przeprowadzenie badania,
 • badanie podmiotowe i przedmiotowe,
 • skierowanie osób chorych na badania uzupełniające, zwane także dodatkowymi,
 • współpraca zarówno z osobą chorą jak i jego rodziną,
 • przeprowadzanie prób czynnościowych o podłożu diagnostycznym,
 • odpowiednie poprowadzenie rehabilitacji po przeprowadzonych zabiegach chirurgicznych,
 • poprawne prowadzenie dokumentacji lekarskiej w której skład wchodzą m.in. historia choroby, czy książeczka operacyjna,
 • wypisywanie recept, zwolnień lekarskich oraz skierowań zgodnie z zaistniałą sytuacją,
 • odpowiednie i staranne przygotowanie orzeczeń, oraz wszelkich opinii lekarskich,
 • monitorowanie szkieł w oprawkach okularów i ich odpowiednie dobieranie,
 • podanie pacjentowi informacji o wszystkich zasadach korzystania zarówno z oprawek, jak i szkieł kontaktowych,
 • pobieranie do wszelkiego rodzaju badań (np.biochemicznych, czy bakteriologicznych) materiału genetycznego,
 • uczestniczenie (w miarę możliwości) w działaniach mających promować zdrowie i zapobiegać chorobom narządu wzroku,
 • leczenie zarówno zachowawcze jak i chirurgiczne wszelkich chorób oczu takich jak np.zaćma,
 • poprawne interpretowanie recept okulistycznych,
 • prowadzenie konsultacji w celu przekazania wiedzy dla innych specjalności medycznych,
 • nadzór nad pozostałymi pracownikami medycznymi, którzy są obecni w gabinecie, a także współpraca z całym zespołem operacyjnym,
 • doskonalenie zarówno umiejętności jak i wiedzy przez cały okres pracy.

Należy pamiętać, że obowiązki, a także zadania specjalisty zależą w dużym stopniu od miejsca jego zatrudnienia, co wpływa także na to, ile zarabia okulista.

Ile zarabia okulista?

Na początku warto zaznaczyć, że to, ile zarabia okulista jest zależne od wielu czynników, do których należy np. staż pracy danego lekarza, czy jego specjalizacja. Ważnym elementem jest także czas pracy danego specjalisty. Bardzo często zdarza się, że okuliści, podobnie jak inni lekarze, przyjmują pacjentów państwowo, ale prowadzą także własną praktykę lekarską, przyjmując kolejnych pacjentów prywatnie. W takim przypadku zarobki zdecydowanie się zwiększają i są o wiele większe niż w przypadku specjalisty, który pracuje tylko w szpitalach, bądź placówkach NFZ. Nie można także zapomnieć o dodatkowym wynagrodzeniu z uczelni wyższej, na które okulista jak najbardziej może liczyć o ile podejmie się pracy wykładowcy akademickiego. Prawda jest taka, że już na samym początku swojej kariery, specjaliści w tej dziedzinie mogą spodziewać się zarobków zazwyczaj przekraczających średnią krajową. Co prawda, jako stażysta, okulista otrzyma około 2000 złotych netto, choć już pierwsze zatrudnienie znacznie podniesie jego zarobki. Im większy staż ma dany lekarz i im większe ma umiejętności tym więcej będzie zarabiał. Zarobki okulistów mogą dochodzić nawet do 10 tysięcy złotych miesięcznie i są dość  rozbieżne, ponieważ ma na nie wpływ rodzaj wykonywanych obowiązków, oraz oczywiście miejsce zatrudnienia. Przyjmuje się, że miesięczne wynagrodzenie całkowite na stanowisku lekarza okulisty wnosi około 6 500 złotych brutto, choć co drugi lekarz otrzyma wynagrodzenie w wielkości od 4 200-13 100 zł. Najgorzej wynagradzani specjaliści otrzymują poniżej 4 200 złotych brutto, a na zarobki powyżej 13 100 złotych brutto może liczyć 25% najlepiej opłacanych okulistów.