Strażak wykonuje ciężką pracę fizyczną, w większości przypadków w trudnych warunkach atmosferycznych oraz trudno dostępnych miejscach, z tego względu kandydat na to stanowisko powinien odznaczać się dobrym stanem zdrowia, siłą oraz kondycją fizyczną. Wykonywanie tego zawodu nie jest możliwe, jeśli kandydat cierpi na cukrzycę, choroby układu oddechowego czy wady serca. Strażak musi być osobą odważną, powinien posiadać chęć niesienia pomocy poszkodowanym i być gotowym do narażenia własnego zdrowia oraz życia, kiedy nadejdzie taka potrzeba. Praca ta wymaga umiejętności pracy w grupie, umiejętności podporządkowania się i współdziałania. Strażacy często pracują w niebezpiecznych i nagle zmieniających się warunkach. Kiedy docierają na miejsce pożaru czy katastrofy, nie wiedzą dokładnie jakie zagrożenia na nich czekają. Pracy tej towarzyszy nieustanny stres i ryzyko, osoba na tym stanowisku musi być więc odporna psychicznie. Strażacy są również czasem narażeni na kontakt ze szkodliwymi substancjami radiologicznymi, chemicznymi i gazami. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, strażak musi potrafić również udzielić pierwszej pomocy medycznej, przeprowadzić akcję ratunkową oraz zapobiec panice. Zawód strażaka wymaga silnych nerwów, podzielności uwagi, opanowania oraz umiejętności szybkiego podejmowania decyzji w nagłych sytuacjach.

Jak zostać strażakiem?

Aby, zostać strażakiem należy spełnić parę warunków:

  • mieć ukończony 18 rok życia
  • być obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
  • nie być karanym za przestępstwo
  • posiadać minimum średnie wykształcenie
  • pozytywnie przejść test sprawnościowy, rozmowę kwalifikacyjną i badania lekarskie
  • być odpornym na stre
  • posiadać pełnię praw publicznych
  • posiadać fizyczne warunki zwiększające zdolność do służby

Żeby wykonywać ten zawód należy wybrać jedną z dróg:

Kandydat chcący zostać strażakiem, musi zdobyć stopień strażaka, więc musi spełnić powyższe wymagania oraz odbyć trzyletni staż i ukończyć niezbędne kursy:

  • ukończyć Szkołę Główną Służby Pożarnej
  • uczęszczać do szkoły aspirantów, nauka w takiej szkole trwa dwa lata

Jak w jednostce straży pożarnej pojawi się wolny etat, wówczas rozpoczyna się rekrutacja pracowników. Cały proces składa się z paru etapów. Na samym początku kandydat musi złożyć właściwe dokumenty oraz przejść przez rozmowę kwalifikacyjną, oraz test sprawnościowy. Kandydat na strażaka otrzymuje punkty, dodatkowe punkty uzyskać można, jeśli ma się wykształcenie kierunkowe, było się członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, ma dodatkowe uprawnienia czy prawo jazdy w różnych kategoriach. Kiedy rekrutacja w tym etapie dobiegnie końca, wówczas kandydat podejmuje się próby wydolnościowej. Musi w tempie 30 razy na minutę wchodzić na stopień przez 4 albo 5 minut w zależności od płci. Następnie przeprowadzane jest badanie tętna.

Cechy strażaka

Strażak to jeden z najbardziej wymagających zawodów, w których można spotkać się z ludzką tragedią. Strażak musi być więc przede wszystkim odporny na stres i wytrzymały psychicznie. Oprócz tego powinien charakteryzować się odwagą, odpowiedzialnością, siłą i dobrą kondycją psychiczną.

Ile zarabia strażak?

Przy podejmowaniu decyzji, czy warto zostać strażakiem, należy również wziąć pod uwagę, to ile zarabia strażak. Przeciętne zarobki w naszym kraju na tym stanowisku wynoszą około 2420 złotych netto. Warto jednak zwrócić uwagę na to ile zarabia strażak w naszym mieście. Najmniej zarabiający strażacy otrzymują pensje w wysokości około 1940 złotych netto, a najwięcej zarabiający około 2810 złotych netto. Najwięcej zarabiają strażacy zatrudnieni w obrębie województwa mazowieckiego, ich pensja wynosi średnio 2600 złotych. Strażacy z województwa pomorskiego zarabiają średnio 2440 złotych netto, z podlaskiego oraz łódzkiego około 2400 złotych netto, z podkarpackiego średnio 2300 netto, z dolnośląskiego średnio 2250 złotych netto, a z lubuskiego średnia pensja strażaków wynosi 2200 złotych netto.
Wykonywanie zawodu strażaka wymaga nerwów ze stali, wysokiej odporności psychicznej oraz siły fizycznej. Do tej pracy przydatny jest także rodzaj powołania do pomocy ludziom w potrzebie. Bez niego ciężko jest wykonywać zawód strażaka z pełnym zaangażowaniem. Strażacy w trakcie swoich działań spotykają się z wieloma trudnymi sytuacjami, w których muszą wiedzieć jak się zachować. Nie obca jest im ludzka tragedia, śmierć. Narażeni są także na duże zagrożenie swojego zdrowia oraz życia. Strażak w momencie wejścia do płonącego budynku nie wie, z czym się tak spotka, czy na przykład dane pomieszczenie nagle nie zawali się, czy wybuchnie. Stres w trakcie tej pracy zawsze jest na wysokim poziomie, tak samo, jak adrenalina. Zawód strażaka cieszy się dużym szacunkiem oraz uznaniem wśród społeczeństwa. Jest to bez wątpienia jeden z najważniejszych zawodów. Płaca w straży pożarnej nie jest jednak proporcjonalna do warunków i obowiązków strażaka.