Parę lat temu przed służbą wojskową broniło się większość osób. Wiele z nich próbowało oszukać komisję wojskową, znanych jest wiele sposobów stosowanych w tym celu przez poborowych. Udawali oni na przykład osoby niepełnosprawne albo chore umysłowo. Głównym celem takich działań było uzyskanie jak najniższej kategorii i nietrafienie do jednostki. Najczęściej wybieranym sposobem na ucieczkę przed wojskiem były przede wszystkim studia. Młodzi mężczyźni spory podwyższyli średnią wśród studentów, jednakże w wielu przypadkach na zajęcia chodzili tylko przez rok, albo do pierwszej sesji. Wszystko uległo zmianie dwa lata temu, wówczas zniesiono w naszym kraju obowiązkowy pobór do wojska. Kiedy nie ma już przymusu służby, wiele osób z własnych chęci chce wstąpić w szeregi wojska. Dzisiaj zawód żołnierz jest niezwykle poszukiwaną pracą.

Kto tak właściwie może zostać żołnierzem?

Nie może być to oczywiście osoba karana, czyli skazana za umyślne przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu. W zawodzie żołnierza ceniona jest także odporność na stres, dyscyplina oraz dobry stan zdrowia. Żołnierze powinni odznaczać się cechami przywódczymi, umieć podejmować w krótkim czasie decyzję, egzekwować rozkazy. Przeważnie już w trakcie procesu przygotowawczego do służby wojskowej, można zauważyć kto nadaje się do tego zawodu, a kto zupełnie nie da sobie rady.

Jak wyglądają studia dla żołnierzy?

Na samym początku wojskowi adepci szkolą się w szkole oficerskiej albo podoficerskiej, następnie dostają przydział do danej jednostki, a później co parę lat następuje zmiana miejsca służby. Kandydaci wybierają ten zawód z uwagi na przywileje socjalne, stabilizację życiową, kontakt z nowoczesną technologią oraz pewność awansu. Kandydata na oficera w niektórych przypadkach czeka także międzynarodowa kariera, podoficerem natomiast zostaje się na parę lat.

Jak oceniany jest zawód żołnierza?

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pozycja żołnierza uległa bardzo dużej zmianie. Jest to aktualnie jeden z coraz częściej wybieranych zawodów przez młodych ludzi. Do wojska coraz trudniej się zostać, wymagania samej armii stają się także coraz wyższe. Zmiana statusu armii na zawodową jest powodem tego, iż armia została częścią społeczeństwa, a nie zupełnie odmiennym i tajemniczym dla ludzi światem. Dobrze wykształcony wojskowy to ceniony współpracownik w różnych firmach na przykład jako specjalista ochrony, lekarz czy informatyk.

Ile zarabia żołnierz?

To ile zarabia żołnierz zależy przede wszystkim od jego stopnia. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, iż w tym roku żołnierze otrzymają podwyżki. Współczynnik kwoty bazowej, czyli podstawowa zmienna dotycząca wartości wynagrodzenia żołnierzy ma wzrosnąć z 3,20 do 3,63. Możemy więc zakładać, iż przeciętnie uposażenia żołnierza zawodowego wzrośnie z 4873 złote do 5530 złotych brutto.

Ile zarabia żołnierz o danym stopniu?

 • Szeregowy 3200 brutto
 • Podporucznik 4720 brutto
 • Starszy szeregowy 3270 brutto
 • Porucznik od 4780 do 4840 brutto
 • Kapral 3690 brutto
 • Kapitan od 4970 do 5140 brutto
 • Starszy kapral 3760 brutto
 • Major od 5480 o 5810 brutto
 • Plutonowy 3830 brutto
 • Podpułkownik od 6090 do 6790 brutto
 • Sierżant 3910 brutto
 • Pułkownik od 7360 do 8860 brutto
 • Starszy sierżant 4000 brutto
 • Generał brygady od 9460 do 10210 brutto
 • Młodszy chorąży 4110 brutto
 • Generał dywizji od 10860 do 11810 brutto
 • Chorąży 4230 brutto
 • Generał broni od 12560 do 13660 brutto
 • Starszy chorąży 4370 brutto
 • Generał 15960 brutto
 • Starszy chorąży sztabowy 4510 brutto

Co wchodzi w skład wynagrodzenia żołnierzy?

Przede wszystkim w skład wynagrodzenia żołnierzy wchodzi tak zwane uposażenie zasadnicze. Wojskowi dostają także liczne dodatki i inne należności pieniężne.

1. Dodatki: specjalny, służbowy, za długoletnią służbę wojskową, motywacyjny, kompensacyjny, wyrównawczy.

2. Pozostałe należności: gratyfikacja urlopowa, zasiłek na zagospodarowanie, nagrody uznaniowe oraz zapomogi, dodatkowe uposażenie roczne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie, należności za podróże oraz przeniesienia, należności z tytułu pełnienia służby poza granicami państwa, należności pośmiertne, należności zwolnieniowe.

Plusy oraz minusy służby w wojsku

Żołnierz nie pracuje, lecz służy. Jego podstawowym obowiązkiem jest więc wypełnianie rozkazów przełożonych, a w razie konieczności uczestniczenie w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych czy misjach wojskowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Służba wiąże się z narażeniem swojego zdrowia oraz życia, z rozłąkami z rodziną oraz długotrwałym stresem. Jednak zawód żołnierza jest niezwykle ważny dla bezpieczeństwa kraju. Osoba służąca w wojsku wykonuje niezwykle istotne zadania. Wojskowi modą liczyć na należności za przeniesienie służbowe (zasiłek osiedleniowy), a także na ryczałt, mający pokryć koszty przejazdu do nowego miejsca zamieszkania.