Praca policjanta łączy w sobie wiele wyzwań. Niebezpieczeństwo, szybkie decyzje, widoki, które na zawsze zostaną w jego psychice – to tylko część konsekwencji jakie wiążą się z tym zawodem. Wielu osobom jednak opcja ta nie jest wcale tak straszna i są gotowi zasilić policyjne szeregi, by tylko nieść obywatelom poczucie bezpieczeństwa. Praca ów dla niektórych jest spełnieniem marzeń, przynosząc satysfakcję i spełnienie. Kwestie finansowe nie grają tu większej roli i to ile zarabia policjant jest sprawą drugorzędną. Przeciwdziałanie łamaniu prawa, stanie na straży porządku publicznego, łapanie przestępców, ochrona obywateli – zadania te łączą się z dumą oraz prestiżem.

Czym cechuje się praca policjanta?

Z jednej strony niebezpieczeństwo oraz adrenalina, z drugiej jednak stabilne warunki zatrudnienia oraz gwarancja comiesięcznej wypłaty. Policja jest organizacją, w której stale znaleźć można wolne wakaty, a ochotnicy do służby cały czas są mile widziani. Nie jest to zdecydowanie zwyczajna praca i zdarza się, że trzeba być pod telefonem 24 godziny na dobę, bez znaczenia czy właśnie ma się służbę czy nie. Zadania policjantów różnią się w zależności od danego wydziału, jednak wszystkie wiążą się z dużą wiedzą oraz umiejętnościami nabytymi w czasie szkolenia podstawowego. Policja, oprócz stałej pensji, gwarantuje szeroką sieć dodatków służbowych, mundurówkę czy roczne nagrody (trzynastki). Ponadto wymienić również trzeba świadczenia socjalne dla funkcjonariuszy. Organizacja ta stara się być jak najbardziej atrakcyjna dla ochotników, nagradzając trud służby satysfakcjonującymi dodatkami finansowymi.

Ile zarabia policjant?

Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od grupy zaszeregowania. Na stronie głównej Policji możemy znaleźć szczegółową tabelę uposażeń policjantów w kontekście zajmowanego stanowiska. Bez wątpienia najwięcej zarabia osoba postawiona najwyżej, czyli Komendant Główny Policji. Poniżej przedstawione zostały zarobki policjantów, zajmujących konkretne stanowiska:

– Komendant Główny Policji – 15 304 zł netto;

– Zastępca Komendanta Głównego Policji – 13 488 zł netto;

– Komendant wojewódzki Policji – 9 526 zł netto;

– Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) – 7 367 zł netto;

– Kierownik referatu – 4 460 zł netto;

– Detektyw/asystent – 3 865 zł netto;

– Dzielnicowy/kontroler ruchu drogowego – 3 607 zł netto;

– Policjant – 3 024 zł netto;

– Kursant – 1 950 zł netto.

Należy tu zaznaczyć, iż kursant dodatkowo ma zapewnione zakwaterowanie oraz wyżywienie przez cały okres szkolenia. Wymienione kwoty są jednak szacunkowe i trzeba do tego doliczyć dodatki, o których wspomniane było wcześniej. Policjanci przechodzą wiele szczebli w karierze, a każdy z nich wiąże się z dodatkowym zastrzykiem gotówki. Kwota rośnie wraz z odpowiedzialnością jaka spada na barki policjanta.

Mundur na dobre i na złe

Służba ma swoje blaski i cienie. Jest to praca w ciężkich warunkach. Kandydaci muszą cechować się dużą cierpliwością, ale także odpornością na stres. Muszą mieć nerwy ze stali, by codziennie podejmować coraz to nowsze wyzwania. Dużym plusem jest bez wątpienia fakt, że policjant może przejść na emeryturę po przepracowaniu 25 lat. Obecnie toczy się spór, czy policjanci nie zarabiają zbyt mało w przeliczeniu na te wszystkie niedogodności oraz godziny przepełnione nerwami. Niezadowolenie zostało zaakcentowane falami strajków, z którymi mieliśmy do czynienia jeszcze nie tak dawno. Policjanci domagali się stanowczo podwyżek, co w konsekwencji skłoniło rząd do ustępstw. Być może pensja nadal nie jest z pełni zadowalająca, jednak mimo to ludzi z powołania zupełnie nie interesuje, ile zarabia policjant, gotowi są oddać służbie całych siebie.

Wymagania względem kandydatów

Praca w Policji nie jest dla każdego. Zawód ten wymaga wielu cech i predyspozycji, które nie każdy spełnia. Służba związana jest nie tylko ze sprawnością fizyczną oraz odpornością na stres. Kandydat musi mieć przynajmniej wykształcenie średnie, zaświadczenie o niekaralności i koniecznie musi być obywatelem polskim. Już od samego początku stoi przed nim szereg wyzwań, którym musi podołać. Czeka go nie tylko rozmowa kwalifikacyjna, ale również test sprawnościowy oraz badanie psychologiczne (multiselekt). Potrzebna jest też pozytywna rekomendacja lekarza. Osoby, które przejdą wszystkie szczeble rekrutacji skierowane zostają do szkoły policyjnej na szkolenie podstawowe. Od tego momentu zaczyna się ich przygoda w strukturach Policji oraz co za tym idzie pierwsze wynagrodzenie. Pytanie „ile zarabia policjant” jest jednym z najczęściej zadawanych pytań, jednak należy zaznaczyć, iż osoby decydujące się na ten rodzaj pracy nie powinny przykładać aż tak dużego nacisku na pieniądze. Takim ludziom zaleca się raczej wybór innego zawodu. Podczas procesu rekrutacji zwracana jest uwaga na to, czy dany kandydat chce być policjantem jedynie dla potrzeb finansowych czy policjantem wkładającym w pracę całego siebie.