Ile zarabia ksiądz? Wokół tego tematu powstało wiele spekulacji. Sytuacja ta spowodowana jest głównie brakiem przejrzystości kwestii finansów w kościele. Księża nie mają bowiem obowiązku, by dzielić się tą wiedzą z wiernymi. Istotny jest jednak fakt, że zarobki księży uzależnione są od datków parafian. Korzystając z danych dotyczących uiszczanych opłat można więc ustalić, ile w przybliżeniu zarabia ksiądz.

Średnie zarobki księży, czyli finanse w kościele

Wbrew pozorom zarobki księży są bardzo zróżnicowane. Dlatego nie można jednoznacznie określić czy duchowni zarabiają dużo, czy też wybitnie mało. Jest to zależne od tego, w jakiej parafii ksiądz odbywa swoją posługę. Zastanawiająca jest kwestia, w jaki sposób parafie przydzielane są księżom. Dlaczego niektórzy z nich zarabiają wystarczająco, by żyć w luksusie? Dlaczego inni skazani są na stawkę głodową? Źródła zarobku duchownych podzielić można na podstawowe elementy, czyli:

 • stypendium mszalne – ofiara pieniężna składana przez parafian podczas mszy;
 • iura stolae – ofiary finansowe uiszczane w przypadku odprawiania chrztów, ślubów, święceń, zapowiedzi, pogrzebów;
 • datki pobierane podczas kolędy – nie w każdej parafii ksiądz ma prawo zatrzymać te darowizny. Jeśli jednak zostało udzielone takie pozwolenie, ksiądz pobiera 20-25% datków;
 • katecheza – niektórzy księża są również zatrudnieni na pół etatu w szkołach.

Ile zarabia ksiądz? Zarobki wikarych

Wikary zarabia oczywiście mniej niż proboszcz. Różnica może osiągnąć w przybliżeniu nawet 1000 zł. Średnie zarobki wikarego wynoszą następująco:

 • stypendium mszalne – 700 zł miesięcznie,
 • iura stolae – 1500 zł miesięcznie,
 • datki pobierane podczas kolędy – 150 zł miesięcznie,
 • katecheza – 700 zł miesięcznie,
 • całość – 3050 zł brutto.

Po odliczeniu podatku wewnętrznego i zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie łącznie około 200 – 300 zł, zarobki wikarego netto wynoszą około 2600 – 2700 zł. Warto podkreślić, iż przedstawione tu dochody są mocno uśrednione. Wzięto pod uwagę zarobki zarówno na wsi, jak też w mieście. W praktyce zarobki te mogą się bardzo różnić. Wikary w wiejskiej parafii zarabia niejednokrotnie kilkaset złotych miesięcznie. Tymczasem wysoko postawieni zwierzchnicy kościoła otrzymują nawet 10 000 zł na miesiąc.

Jakie są zarobki proboszcza?

Dostępne są dane dotyczące zarówno zarobków proboszcza parafii miejskiej, jak też wiejskiej. Uśrednione kwoty dotyczące posługi w mieście wynoszą:

 • stypendium mszalne – 700 zł miesięcznie,
 • iura stolae – 2950 zł miesięcznie,
 • datki pobierane podczas kolędy – 250 zł miesięcznie, biorąc pod uwagę cały rok,
 • inne – 200 zł miesięcznie,
 • całość – 4100 zł
 • po odjęciu podatków o średniej kwocie 352 pensja netto wynosi 3748 zł.

Proboszcz w parafii wiejskiej zarabia miesięcznie dużo mniej. Po zsumowaniu zarobków otrzymać można sumę około 2095 zł, a po odjęciu opłat o średniej wysokości 252 zł jest to 1843 zł. Nierzadko wynagrodzenie miesięczne księdza uzależnione jest od wspomnianych dodatkowych zarobków z iura stolae. Takie zarobki wynieść mogą 71 000 rocznie w mieście, natomiast 8100 zł rocznie na wsi. Z tego względu określenie średnich zarobków proboszcza jest niezwykle trudne.

Ile zarabia biskup, dziekan i ksiądz w służbie wojskowej?

Ile zarabia ksiądz? Na to pytanie niełatwo jest odpowiedzieć. Szczególnie trudno jest określić ile zarabiają polscy biskupi. Dane sporządzane są bowiem w oparciu o słowa i deklaracje. Ponadto niektórzy duchowni są niezwykle przedsiębiorczy. Inwestują zarobki, zakładają działalności i powielają swoje pensje „co łaska”. Z kolei inni borykają się z trudną sytuacją finansową, podczas posługi na małej wsi. Ratunkiem dla nich jest to, że nie muszą opłacać mieszkania. Z drugiej strony często są oni odpowiedzialni za wydatki związane z utrzymaniem kościoła i cmentarza. Najlepiej zarabiają duchowni na wysokich stanowiskach oraz ci, którzy podjęli posługę w służbie wojskowej. Wiadome jest, jaką pensję otrzymuje biskup polowy i jest to ponad 10 000 zł. Wysokie zarobki dotyczą również duchownych, którzy pracują w organach państwowych, takich jak Biuro Ochrony Rządu. Ich pensja wynosi ponad 6 000 zł. Proboszcz, będący jednocześnie dziekanem archidiecezji w Warszawie zarabia średnio 10 000 zł. Proboszcz w Krakowie otrzymuje miesięcznie 8 000 zł. Tymczasem wikary w wiejskiej parafii w województwie mazowieckim osiąga zarobki w kwocie 800 zł. Rozpiętość jest więc rzeczywiście duża.

Ile zarabia ksiądz? Wszystko zależne jest od tego, w jakiej parafii się znalazł i jakie datki otrzymuje. Ze względu na brak typowej dokumentacji, dane podawane w każdym zbiorze statystyk na ten temat są umowne. Dlaczego niektórzy księża zarabiają tak dużo, a inni tak niewiele? Jakie dokładnie kwoty odprowadzane są na rzecz wyższych instancji? O to należałoby zapytać duchownych. Kościół bowiem posiada wewnętrzny system rozliczeń niedostępny dla osób z zewnątrz.