Księgowa to zawód, który znakomitej większości osób kojarzy się z obliczaniem wielu skomplikowanych działań oraz wprowadzaniem rozmaitych danych do specjalnych systemów. Jest to oczywiście zgodne z prawdą, jednak zakres kompetencji księgowych jest w istocie o wiele szerszy. Jaki dokładnie jest zakres obowiązków księgowej oraz ile zarabia księgowa w naszym kraju? Na wszystkie powyżej zamieszczone pytania odpowiadamy w niniejszym artykule. Zapraszamy serdecznie do wnikliwej lektury!

 

Księgowa – jakie cechy musi posiadać? 

Każda księgowa, która chce odpowiednio wykonywać swoje obowiązki, musi posiadać zestaw cech charakterystycznych, dzięki którym będzie mogła wykonywać swoją pracę w sposób prawidłowy. Osoby piastujące stanowisko księgowej/księgowego muszą być bardzo uczciwe oraz dokładne i skrupulatne. W tym zawodzie liczy się również zaangażowanie oraz ambicja. Warto również kłaść duży nacisk na chęć zdobywania nowej wiedzy oraz nieustannego kształcenia się. Jeśli posiada się wszystkie bądź większość z wyżej wymienionych cech, warto zdecydować się na rozpoczęcie swojej kariery w księgowości.

 

Jakie są obowiązki księgowej? 

Księgowa oraz księgowy wykonują wszystkie zadania, które są związane z rachunkowością w danym przedsiębiorstwie. W zakres tych obowiązków wchodzi bardzo wiele zadań. Wśród nich można wymienić na przykład prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, składowanie faktur danej firmy, wprowadzanie danych do firmowego systemu, ewidencjonowanie, obliczanie sum podatków, tworzenie deklaracji oraz stały nadzór nad tym, aby firma przestrzegała terminów płatności w instytucjach takich jak urząd skarbowy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto, każda księgowa może pomagać osobom otwierającym swoją własną działalność gospodarczą w utworzeniu firmy oraz w prawidłowym wypełnianiu wszystkich niezbędnych dokumentów. Należy jednak pamiętać o tym, iż praca księgowej/księgowego nie opiera wyłącznie na mechanicznym wpisywaniu danych w komputer. Każdy księgowy musi również doskonale orientować się we wszystkich aktualnie obowiązujących przepisach prawa. Wiadome jest to, iż przepisy prawa są w Polsce bardzo często zmieniane, dlatego też istotne jest stałe kształcenie się w tym zakresie.

 

Jakie są kwalifikacje księgowych?

Księgowi mają swoją specjalną organizację, której nazwa brzmi Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Stowarzyszenie to wprowadziło certyfikację zawodu księgowych. Zawód ten posiada cztery stopnie kwalifikacji. Są one następujące:

  • księgowy,
  • specjalista do spraw rachunkowości,
  • główny księgowy,
  • dyplomowany księgowy.

Instytucja ta odpowiada również za przeprowadzanie rozmaitych kursów. Kończą się one egzaminami. Warto wspomnieć, że zgodnie z ustawą o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych uchwaloną 9 maja 2014 roku, doszło do deregulacji zawodu księgowego.Oznacza to, iż od tej chwili nie jest możliwe uzyskanie certyfikatu księgowego od ministra finansów. Konsekwencją tego jest fakt, iż certyfikaty uzyskane od Stowarzyszenia nie są tak istotne jak kiedyś.

 

Ile zarabia księgowa? 

Ile zarabia księgowa? To pytanie zadaje sobie z pewnością każdy, kto planuje rozpoczęcie swojej przygody zawodowej w tym kierunku. Warto wiedzieć, że 25% księgowych zarabia miesięcznie mniej niż 1950 złotych netto. Średnie pensje księgowych w naszym kraju wynoszą 2500 złotych netto. Jest również grupa przedstawicieli tego zawodu, która zarabia 25% więcej niż średnio 3100 złotych netto.

Jeśli zweryfikujemy, jak wygląda kwestia zarobków księgowych z podziałem na województwa, to od razu można zauważyć, że największe zarobki osiągają przedstawiciele tej grupy zawodowej w województwie mazowieckim. W tym województwie zarabia się średnio 2915 złotych netto. Na kolejnych miejscach znajdują się następujące województwa:

  • małopolskie – około 2610 złotych netto,
  • pomorskie, dolnośląskie i wielkopolskie – około 2500 złotych netto.

Najmniej księgowi zarabiają w województwie świętokrzyskim – 2015 złotych netto, podlaskim podkarpackim, kujawsko-pomorskim oraz lubelskim – 2000 złotych oraz w warmińsko-mazurskim – 1850 złotych netto.

Jeśli spojrzymy na zarobki księgowych z podziałem na miasta, to największe są one w Warszawie oraz w Błoniach (średnio 3000 złotych netto miesięcznie), a także w Grójcu (około 2885 złotych netto miesięcznie) i Sochaczewie (około 2850 złotych netto miesięcznie).

 

Jakie wymagania musi spełniać księgowa?

Gdy przeanalizujemy ogłoszenia o pracę dla księgowych, to można łatwo wywnioskować, jakie wymagania swoim pracownikom stawiają pracodawcy. Kandydaci muszą przede wszystkim posiadać doświadczenie zawodowe, kierunkowe wykształcenie oraz wykazywać się umiejętnością analitycznego myślenia. Dobrze widziana jest także doskonała znajomość przepisów prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości i programów do księgowości.