W ciągu ostatnich kilku lat znacząco wzrosło zainteresowanie studiami na wydziałach prawniczych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podaje, iż w roku 2013/2014 prawo było wśród najczęściej wybieranych przez maturzystów kierunków, zaraz za informatyką. Studentami prawa chciało zostać prawie 22 tysiące osób. Część z tych osób chce być prokuratorami. Zawód ten dla wielu osób jest sposobem na osiągnięcie bardzo dobrej, prestiżowej pracy, dzięki której można zyskiwać duże dochody. W niniejszym artykule w sposób dokładny tłumaczymy, ile zarabia prokurator. Zapraszamy serdecznie do wnikliwej lektury!

 

Ile zarabia prokurator?

Prokuratorzy, którzy pracują w prokuratorze rejonowej zarabiają w chwili obecnej powyżej 7 tysięcy złotych brutto. Jest to kwota bez dodatków. Oprócz tego, z jego wynagrodzenia potrąca się tylko zaliczkę na podatek dochodowy. W przypadku innych zatrudnionych osób płaci się dodatkowo bardzo wysokie składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To wszystko powoduje, iż zarobki w prokuratorze są o wiele wyższe niż w przypadku innych zawodów. Kwoty brutto wynagrodzeń prokuratorów są bardzo bliskie kwotom netto. W związku z tym pensje prokuratorów oscylują już w granicach 6 tysięcy złotych netto (na rękę).

 

Organizacja pracy prokuratorów w Polsce

Polska prokuratura funkcjonuje na podobnych zasadach jak sądy powszechne. Najniższą jednostką organizacyjną w prokuraturze jest prokuratura rejonowa. Wyżej są prokuratury okręgowe – obszar ich działania z reguły pokrywa się z obszarem dawnych województw, które funkcjonowały w Polsce. Kolejnym poziomem hierarchii w prokuraturach są prokuratury apelacyjne. Im są podległe prokuratury okręgowe oraz rejonowe. W Polsce jako prokuratorzy pracuje razem około 6 tysięcy osób. Największą grupą prokuratorów są prokuratorzy pracujący w prokuraturach rejonowych. Ta grupa wynosi 4 tysiące osób. Najmniejszą grupą prokuratorów są Prokuratorzy z Prokuratury Generalnej. W 2014 roku, w lipcu zatrudnionych było tam 69 prokuratorów.

 

Pensje prokuratorów – od czego są uzależnione?

Ile zarabia prokurator? Ich pensje zasadnicze to iloczyn przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale ubiegłego roku oraz mnożnika. Wysokość mnożnika uzależniony jest od stanowiska, które zajmuje dany prokurator. Podstawą do obliczania wynagrodzenia prokuratora w 2014 roku była kwota 3612,51 złotych. Mnożniki ustala się za pomocą rozporządzeń Rady Ministrów wynoszą (w zależności od stanowiska zajmowanego przez prokuratora) od 2,05 dla prokuratorów pracujących w prokuraturze rejonowej w stawce pierwszej do 4,13 dla Prokuratora Generalnego. Z tego względu o wysokości wynagrodzeń prokuratorów w największym stopniu decyduje ranga danej prokuratury.

Najwyższe zarobki prokuratorzy posiadają w prokuraturze apelacyjnej. Pensje zasadnicze tych prawników wynoszą od mniej więcej 9,9 tysięcy złotych do prawie 12 tysięcy złotych brutto na miesiąc. Pensje początkowe prokuratorów rejonowych wynoszą 7,4 tysiąca złotych brutto. Na najwyższym poziomie zaszeregowania wynagrodzenia prokuratorów osiągają wartości więcej niż 9 tysięcy złotych.

Zarobki w prokuraturze okręgowej są następujące: pracujący tam prokuratorzy otrzymują od 8,5 tysiąca złotych do 10,6 tysiąca złotych. Na najwyższe wynagrodzenie może liczyć Prokurator Generalny – zarabia on co miesiąc około 15 tysięcy złotych brutto.

 

Czy od pensji prokuratorów odprowadza się składki na ZUS?

Od pensji prokuratorów, podobnie jak od wynagrodzeń sędziów, nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. To powoduje, iż prokuratorzy zarabiający tyle samo brutto co zwykli obywatele, dostają o wiele więcej na rękę. Do pensji zasadniczej prokuratorów dodawane są również dwa rodzaje dodatków: funkcyjne oraz za wysługę lat. Wysokość ich uzależniona jest od funkcji pełnionej przez danego prokuratora oraz od jego stażu pracy. Najwyższy dodatek funkcyjny otrzymuje Prokurator Generalny – jego dodatek wynosi ponad 4,3 tysiąca złotych. Stawki dodatkowe, które przysługują pozostałym prokuratorom, są o wiele niższe. Najniższe dodatki funkcyjne otrzymują prokuratorzy pracujący w prokuraturach rejonowych. Przysługujące im dodatki funkcyjne wynoszą od 1 tysiąca złotych do 1,9 tysiąca złotych.

 

Czy pensje prokuratorów rosną?

Ile zarabia prokurator? Czy jego pensja rośnie? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: tak. Przy ustalaniu podwyżek bierze się pod uwagę wzrost cen oraz średnie płace w całej gospodarce. W porównaniu 2013 z 2012 rokiem wynagrodzenie prokuratorów wzrosło o ponad 906 złotych. Wzrost wynagrodzeń wynikał wówczas z obligatoryjnych podwyżek wynagrodzenia, wzrostu kwoty dodatków stażowych a także waloryzacją płac.

Zarobki prokuratorów są o wiele wyższe aniżeli przeciętne dochody uzyskiwane przez Polaków. Jest to uzasadnione, ponieważ są to przedstawiciele jednego z najbardziej odpowiedzialnych zawodów. Prokuratorami powinni bowiem zostawać wyłącznie osoby o nieposzlakowanej opinii, które dodatkowo wyróżniają się odpowiednimi cechami uprawniającymi do wykonywania tego zawodu.