Psychologia to bez żadnych wątpliwości jeden z najciekawszych i najlepiej rokujących na przyszłość kierunków studiów. Również sam zawód psychologa należy w dzisiejszych czasach postrzegać jako oferujący naprawdę duże możliwości. Słowo „możliwości” ma jednak w tym wypadku znaczenie kluczowe: zarobki osób psychologów ujawniają bowiem naprawdę istotne dyspropocje. Wystarczy wspomnieć, że według raportu, jaki niedawno został zlecony przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów średnie godzinowe wynagrodzenie osoby pracującej w zawodzie psychologa może wynosić… od 12 do 150 złotych brutto,

Jak więc widać, udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie pod tytułem ile zarabia psycholog bynajmniej nie należy do zadań łatwych. Tak naprawdę wszystko zależy tutaj od kompetencji konkretnego specjalisty, dziedziny jaką się zajmuje, doświadczenia oraz innych czynników o charakterze indywidualnym. Nie zmienia to jednak faktu, że psycholog może zarabiać duże pieniądze. Nie należy jednak nastawiać się na wysokie zarobki zaraz po zakończeniu studiów.

Ile zarabia psycholog: prawdy i mity

Według powszechnego stereotypu psychologowie należą do grupy wyjątkowo dobrze sytuowanej. Wiadomo przecież powszechnie, że chociażby godzinna sesja u dobrego psychoterapeuty to wydatek rzędu 100-200 złotych.

Praktyka pokazuje jednak, że na tego rodzaju zarobki mogą liczyć jedynie nieliczni. Raport zlecony przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów dowodzi, iż średnie zarobki polskiego psychologa to mniej więcej 3000 złotych miesięcznie brutto, przy czym kwota ta oczywiście jest zawyżana przez wąskie grono najlepszych specjalistów.

Co do zasady, na najlepsze wynagrodzenia mogą liczyć psychologowie będący psychoterapeutami oraz seksulodzy. Należy jednak pamiętać, że zarówno zdobycie odpowiednich kompetencji oraz wiedzy z zakresu psychoterapii, jak też na przykład uzyskanie specjalizacji w dziedzinie seksuologii to kwestia wielu dodatkowych lat intensywnej nauki. Sam tytuł magistra psychologii tak naprawdę nie daje żadnych istotnych możliwości. Kluczowe znaczenie ma to, co będziemy robić po zakończeniu studiów, a więc jaką nadbudowę zyska nasza edukacja akademicka. W przypadku dobrych psychoterapeutów, seksulogów, psychologów dziecięcych lub też na przykład psychologów biznesu można liczyć na naprawdę spore zarobki. Każda z wymienionych poddziedzin psychologii ma jednak charakter specjalizacji, która wymaga sporego nakładu dodatkowej nauki. Mówiąc inaczej, nie zostaje się terapuetą lub też psychogiem biznesu od razu po zakończeniu edukacji akademickiej ani nawet w krótkim czasie po zakończeniu owej edukacji.

Zaraz po studiach osoby kończące psychologię najczęściej znajdują zatrudnienie w sektorze publicznym. Zarobki będą wynosić w takim wypadku od 12 do około 20 złotych brutto na godzinę, w niektórych przypadkach mogą być nieznacznie wyższe.

Ile zarabiają najlepsi specjaliści?

To, co stanowi o wartości studiów psychologicznych, to właściwie nieograniczone perspektywy rozwoju. Oczywiście, rozwój ten oznacza tutaj dalszą, długoletnią edukacją. Jednak w przypadku na przykład doświadczonych psychoterapuetów dysponujących licznymi certyfikatami oraz mającymi na koncie publikacje, odpowiedź na pytanie ile zarabia psycholog ulega radykalnej zmianie.

W tym przypadku nawet stosunkowo mniejsze miasta wojewódzkie będą oznaczać naprawdę wysokie zarobki, przeważnie w wysokości co najmniej 100 zł na godzinę. Jeżeli chodzi natomiast o największe polskie miasta, stawki oczywiście będą jeszcze wyższe. Tak naprawdę, trudno określić górny możliwy pułap zarobków psychologa. W zależności od posiadanych kompetencji, doświadczenia, renomy oraz miejsca pracy stawki mogą wznosić się do naprawdę imponujących poziomów.

Podsumowując można powiedzieć, że psychologia to dziedzina dla ambitnych. Samo ukończenie studiów lub jednego lub dwóch szkoleń nie oferuje niczego nadzwyczajnego. Jednak w przypadku osób, które stale rozwijają swoje kompetencje oraz poszerzają posiadaną wiedzę, zarobki wynoszące kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie są czymś jak najbardziej osiągalnym.

Oczywiście, ogromne znaczenie będzie miała również „podbudowa”, jaką zyskujemy podczas studiów. Warto pamiętać, że specjalistami w wybranych dziedzinach psychologii zostają nie tylko najbardziej ambitni, ale również najlepsi. Zarówno praca seksuologa, jak i psychoterapeuty należą do wyjątkowo wymagających. Stąd już podczas studiów warto nie tylko określić swoją przyszłą specjalizację, ale również zacząć na poważnie zgłębiać wybraną dziedzinę. Oczywiście, nie zapewni to kompetencji koniecznych np. do rozpoczęcia pracy w charakterze psychoterapuety, jednak z całą pewnością będzie istotnym ułatwieniem w perspektywie dalszej edukacji. Warto mieć również na uwadze, że praca psychologa to nie tylko tzw. kompetencje twarde, czyli sama wiedza. Dobry psycholog musi posiadać również odpowiednie dyspozycje psychiczne, co rzecz jasna także trzeba brać pod uwagę planując swoją przyszłość w tym zawodzie.