Lekarz to jeden z tych zawodów, który rodzice bardzo często rekomendują swoim dzieciom. Jest to spowodowane tym, że zawód ten uważany jest za profesję o wysokim szacunku społecznym oraz zaufaniu. Lekarze często kojarzeni są z ludźmi doskonale wykształconymi oraz przede wszystkim dobrze zarabiającymi. To prawda, wielu lekarzy zarabia wiecej niż wynosi średnia krajowa w naszym kraju, jednak dokładna odpowiedź na pytanie ile zarabia lekarz, nie jest możliwa w jednym zdaniu. Wszystko to spowodowane jest bardzo dużą rozpiętością pensji otrzymywanych w tym zawodzie.

Ile zarabia lekarz – dane statystyczne

Zarobki lekarzy w dużej mierze zależą od miejsca zatrudnienia oraz specjalizacji. Według ogólnopolskich badań przeprowadzonych w 2018 roku mediana zarobków lekarzy wynosiła 5 320 złotych brutto, co po odliczeniu podatków oraz innych należności względem państwa i ubezpieczenia dawało zarobki rzędu 3 773 złotych netto. Otrzymana mediana oznacza, że co drugi lekarz w Polsce otrzymuje zapłatę brutto pomiędzy 4 120 PLN do 8 290 PLN. Badania wskazały również, że 25 procent najgorzej opłacanych lekarzy w naszym kraju otrzymuje mniejsze wypłaty niż 4 120 PLN, a 25 procent najlepiej zarabiających specjalistów otrzymuje powyżej 8 290 PLN. Statystyki wskazują także na różnice w strukturze płci w tym zawodzie. I tak około 57% procent lekarzy w naszym kraju to mężczyźni, natomiast 43% to kobiety.

Czym zajmuje się lekarz?

Lekarz to bardzo pożądana przez społeczeństwo profesja. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w służbie zdrowia lub w prywatnych klinikach posiadają ogromny wpływ na kondycję zdrowotną całego społeczeństwa. Głównym zadaniem lekarzy jest oczywiście pomoc w utrzymaniu zdrowia przez pacjentów oraz udzielanie im medycznej pomocy w momencie wystąpienia związanych tym problemów. Jest to jednak bardzo duże uogólnienie, dlatego postanowiliśmy przybliżyć nieco bardziej kwestię roli, jaką odgrywa lekarz.

Zakres obowiązków i kompetencji lekarza jest oczywiście bardzo zależny od profesji oraz stopnia specjalizacji. W przypadku lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ich rola polega na przeprowadzaniu badań kontrolnych pacjentów, badań diagnostycznych oraz wypisywania skierować na dalsze badania. Rolą lekarzy pierwszego kontaktu jest również pomoc pacjentom w wynajdywaniu sposobów na zapobieganie chorób np. poprzez udzielanie porad w kwestii zdrowia. W przypadku lekarzy specjalistów zakres obowiązków jest znacznie bardziej skoncentrowany wokół jednego obszaru naszego zdrowia. W niektórych przypadkach jest jedynie stawianie diagnozy i proponowanie różnych sposobów leczenia. W bardziej skomplikowanych sytuacjach mogą to być rehabilitacje lub operacje.

Od czego zależą zarobki lekarza?

Zarobki lekarza, podobnie jak w wielu innych zawodach zależne są od różnych zmiennych, a czasem również od szczęścia. Oczywiście najważniejszymi czynnikami, które teoretycznie powininny wpływać na zarobki jest wykształcenie oraz umiejętności. Zazwyczaj lekarze, którzy posiadają stopień doktorski, lub profesorski oraz umiejętności z bardzo wąskiej specjalizacji mają o wiele większe szanse na zarobek powyżej mediany niż lekarze, którzy zakończyli swoją edukację na studiach magisterskich i specjalizują się w ogólnych obszarach. Przy znajdywaniu pracy jako początkujący lekarz ważną rolę odgrywa także miejsce ukończenia studiów oraz doświadczenie. Tutaj oczywiście na korzyść absolwenta przemawia dyplom z jednej z najbardziej prestiżowych uczelni w naszym kraju lub za granicą. Nie mniej istotne jest doświadczenie, które można nabywać na praktykach, lub zajęciach w ramach wolontariatu. Wysokość zarobków jest również zależna od stażu pracy i miejsca zatrudnienia. Początkowe zarobki lekarzy niekoniecznie muszą być imponujące, jednak z czasem liczba ta może wznieść się na znacznie wyższy poziom. To samo dotyczy się miejsca pracy. Zazwyczaj, najwięcej zarabiają lekarze, którzy posiadają własne kliniki, lub są zatrudnieni w prywatnych placówkach. Popularną, choć niekoniecznie dobrą praktyką wśród lekarzy jest również pracowanie w kilku miejscach w jednym czasie np. poprzez łączenie pracy w publicznym szpitalu i prywatnej klinice.

Jacy lekarze zarabiają najwięcej?

Osoby zastanawiające się nad tym ile zarabia lekarz oraz nad wyborem swojej ścieżki w życiu zawodowym powinny przemyśleć wybór zawodu lekarza głównie z racji zarobków. Jednak nie każdy lekarz zarabia naprawdę duże pieniądze. Według statystyk ze Stanów Zjednoczonych, najwięcej wśród lekarzy zarabiają chirurdzy oraz anestezjolodzy. Na równie duże zarobki mogą liczyć ginekolodzy, psycholodzy, pediatrzy oraz okuliści. Badania te zostały opublikowane w 2018 roku przez amerykański urząd statystyczny. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że zarobki lekarzy w Polsce są znacznie niższe niż na tych samych stanowiskach w Ameryce. Podsumowując, na największe zarobki jako lekarze mają specjaliści oraz pracownicy prywatnych placówek.