Nagłe załamanie gospodarcze, brak wpłat od kontrahentów czy konieczność poczynienia daleko idących inwestycji – to tylko niektóre z sytuacji, które popychają przedsiębiorców do poszukiwania zewnętrznego wsparcia finansowego. Jeszcze do niedawna kredyty bankowe cieszyły się niemal monopolistyczną pozycją w procesie finansowania działalności gospodarczej. Jednak restrykcyjna polityka wielu banków doprowadziła do rozkwitu prywatnych firm pożyczkowych, przyznających fundusze na znacznie bardziej liberalnych zasadach. Dzisiaj omówimy jedną z propozycji, która staje się szczególnie atrakcyjna dla przedsiębiorców. Czym jest pożyczka ze zintegrowaną instytucją zastawu? Dla kogo jest przeznaczona i jak ją otrzymać? Czy przeniesienie ograniczonego prawa rzeczowego na wierzyciela jest bezpieczne?

Pożyczka pod zastaw – czym jest i jak działa?

Pożyczka w tradycyjnej formie jest udzieleniem finansowania na podstawie umowy, w której pożyczkobiorca zobowiązuje się do terminowej spłaty kapitału powiększonego o odsetki. W przypadku pożyczki pod zastaw mamy do czynienia ze specyficznym rodzajem zabezpieczenia wierzytelności. Należy pamiętać, że podmiot udzielający pożyczek ponosi ryzyko finansowe z tytułu potencjalnej niewypłacalności swojego klienta. Ryzyko zostaje zrekompensowane przez wyższe oprocentowanie lub restrykcyjną procedurę weryfikacji zdolności kredytowej (produkty bankowe). Im wyższa wartość pożyczki, tym większa konieczność ustanowienia skutecznych zabezpieczeń spłaty długu. Pożyczka pod zastaw wiąże się z prawnie sankcjonowanym zabezpieczeniem, które polega na przeniesieniu na wierzyciela ograniczonego prawa własności. W sytuacji niewypłacalności pożyczkobiorcy, firma pożyczkowa ma prawo zająć przedmiot lub nieruchomość objętą zastawem, zaspokajając tym samym swoje roszczenia majątkowe. Pożyczka pod zastaw jest atrakcyjną formą finansowania osób prywatnych i firm, gdyż umożliwia im otrzymanie wysokiej puli środków, niezależnie od okoliczności życiowych. Podmioty udzielające pożyczki pod zastaw zdają sobie sprawę, że w gronie ich klientów znajdują się firmy wyłączone z możliwości finansowania przez banki. Przyczyn tego stanu rzeczy można upatrywać w utracie płynności, niekorzystnej sytuacji gospodarczej czy braku stażu rynkowego wymaganego do otrzymania kredytów inwestycyjnych. Pożyczka pod zastaw wypełnia tę lukę, oferując elastyczne zasady udzielania wsparcia. Firmy pożyczkowe działają w ramach prawnych i pozostają pod nadzorem KNF. Dlatego pożyczka pod zastaw jest bezpieczną metodą finansowania, mającą ugruntowane środowisko prawne w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Pożyczki pod zastaw mieszkania wymagają wizyty u notariusza, a sam wpis do hipoteki następuje w formie aktu notarialnego.

Pożyczki pod zastaw nieruchomości – koło ratunkowe dla firm w kryzysie

Wśród firm prywatnych oferujących pożyczki pod zastaw nieruchomości, na szczególną uwagę zasługuje oferta Smartvest, skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusze przyznawane przez Smartvest pomogły ustabilizować sytuację wielu firm borykających się z przejściowymi trudnościami. Więcej o ofercie pożyczek pod zastaw przeczytasz na stronie www.smartvest.pl, będącej kompendium wiedzy o bezpiecznych i konkurencyjnych pożyczkach z zastawem nieruchomości.