Faktoring, firmy faktoringowe, efaktoring to pojęcia, z którymi zetknęli się wszyscy przedsiębiorcy. Usługa faktoringu pozwala na zapewnienie finansowania bieżącej działalności, przyczynia się do poprawienia płynności finansowej firmy. Faktoring pozwala przedsiębiorcom w terminie lub przed terminem regulować swoje zobowiązania. Na czym dokładnie polega to rozwiązanie? Jaka jest definicja faktoringu?

Faktoring – co to jest?

Faktoring to usługa, którą świadczy faktor. Polega na wykupie przedterminowych faktur od klienta, który jest dostawcą towarów lub wykonawcą usług na rzecz swoich kontrahentów, w zamian za gotówkę. Dzięki faktoringowi można uwolnić pieniądze z faktur, które wypłaca firma faktoringowa. Firma, która wykupuje faktury (faktor), podejmuje odpowiednie działania, zmierzające do otrzymania należności od dłużnika. W momencie, gdy je otrzyma, wypłaca przedsiębiorcy (faktorantowi) pozostałą część pieniędzy. Warunki faktoringu określa art. 353 kodeksu cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych.

Jak działa faktoring?

Zasady faktoringu są bardzo proste. Osoba, która prowadzi własną działalność i wystawia faktury z odroczonym terminem płatności. Faktura wysyłana jest jednocześnie do kontrahenta i faktora. Firma faktoringowa opłaca ją, wysyła do przedsiębiorcy część środków, od 60% do 90% wartości faktury i pobiera za to uzgodnioną prowizję. Uzyskane pieniądze przedsiębiorca może przeznaczyć na dowolne cele np. na pensję dla pracowników, zakup materiałów, zapłatę dla podwykonawców, ZUS czy podatki. W momencie, gdy kontrahent opłaci fakturę, reszta pieniędzy trafia na konto firmy.

Rodzaje faktoringu

Jest kilka rodzajów oraz odmian faktoringu. Najczęściej występuje:

 • Faktoring pełny  – w tym rozwiązaniu faktor bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykupioną należność, łącznie z ryzykiem niewypłacalności. Jeżeli kontrahent nie reguluje należności, to faktor zajmuje się windykacją.
 • Faktoring niepełny – w tym wypadku firma wykupująca faktury, nie przejmuje na siebie ryzyka niewypłacalności. Jeżeli kontrahent nie ureguluje należność, faktor może domagać się zwrotu należności na podstawie umowy faktoringowej.
 • Faktoring mieszany – ta umowa łączy w sobie cechy faktoringu niepełnego i pełnego. Oznacza to, że przedsiębiorca ponosi ryzyko niewypłacalności, ale tylko do określonej kwoty. Jeżeli kwota zostanie przekroczona, ryzyko ponosi już przedsiębiorca.

W Polsce funkcjonuje faktoring otwarty, czyli jawny, faktoring cichy (inaczej tajny) oraz faktoring półotwarty. W faktoringu jawnym kontrahent zostaje powiadomiony o podpisaniu umowy faktoringu, konieczne jest podpisanie cesji wierzytelności, na którą musi się zgodzić dłużnik faktoringowy. W faktoringu cichym, bez cesji dłużnik nie wie o podpisaniu umowy faktoringowej i dokonuje płatności na rachunek faktoranta. W faktoringu półotwartym dłużnik zostaje poinformowany o sprzedaży należności faktorowi w momencie otrzymania przedsądowego wezwania do zapłaty. Faktoring można podzielić ze względu na zasięg terytorialny. Wyróżnia się: faktoring krajowy oraz faktoring globalny, który dzieli się na: faktoring eksportowy i importowy. Warto również faktoringu odwrotnym. W tym wypadku przedsiębiorca korzystający z faktoringu wydłuża sobie czas na spłatę zobowiązania u kontrahenta. Przed terminem zapłaty, faktor w imieniu przedsiębiorcy przelewa pieniądze. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrócenia środków firmie faktoringowej. Wyróżnia się także faktoring bankowy i pozabankowy.

Firmy faktoringowe

Faktoringiem zajmują się zarówno firmy kontrolowane przez banki, jak i instytucje pozabankowe. Wybierając faktora, warto wziąć pod uwagę takie czynniki, jak:

 • możliwy rodzaj faktoringu,
 • wysokość opłat, z którymi wiąże się faktoring, czyli rodzaju prowizje, odsetki oraz koszty związane z dodatkowymi usługami.
 • konieczne warunki do podpisania umowy,
 • maksymalny limit faktoringowy,
 • wysokość maksymalnej zaliczki,
 • dodatkowe korzyści,
 • konieczność skorzystania z dodatkowych usług np. monitoring należności,
 • elastyczność oferty.

Warto porównać wiele ofert oraz sprawdzić, jak wygląda ranking firm faktoringowych firmowakasa.pl/faktoring/firmy-faktoringowe/efaktoring-nfg/. Rozpoczęcie współpracy z firmą faktoringową wymaga przejście przez określone procedury. Wybierając efaktoring, należy wypełnić wniosek, podać dane firmy, dane kontrahentów, wyciągi i faktury. Wypełniony wniosek jest analizowany. Na decyzje banków trzeba czekać ok. 14 dni, firmy pozabankowe udzielają odpowiedzi najczęściej w dniu złożenia wniosku. Jeżeli nie ma problemów, podpisywana jest umowa i wyznaczany jest limit faktoringowy, który przeznacza się na finansowanie faktur. To, ile kosztuje usługa faktoringu, jest zależna od wiele czynników m.in. rodzaju wybranego faktoringu.

Faktoring to przydatne narzędzie, wspomagające przedsiębiorców. Pozwala na szybki dostęp do środków na finansowanie bieżącej działalności, a proces finansowania umowy jest prosty.