Zarabiara.pl
Regulamin Serwisu - Wersja do druku

+- Zarabiara.pl (http://zarabiara.pl/forum)
+-- Dział: Serwis (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Ogłoszenia Serwisu (/forumdisplay.php?fid=62)
+--- Wątek: Regulamin Serwisu (/showthread.php?tid=112)Regulamin Serwisu - Avalone - 18.05.2014 20:02

Regulamin Serwisu

1. Pojęcia:
Serwis - Serwis Zarabiara.pl o adresie internetowym http://zarabiara.pl
Forum - Forum Zarabiara.pl o adresie internetowym http://zarabiara.pl/forum
Usługa - Usługa dostępna w Serwisie, dzięki której można dokonywane są: promocja stron internetowych, wykonywanie zadań, promocja stron w portalach społecznościowych.
Użytkownik - Osoba pełnoletnia zarejestrowana i korzystająca z Serwisu.
Konto - Osobiste konto Użytkownika, które umożliwia dostęp do zawartości Serwisu.
Reklamodawca - Użytkownik zlecający wykonanie Usługi w Serwisie.
Odbiorca/Wykonawca - Użytkownik wykonujący Usługi w Serwisie.
Polecający - Użytkownik posiadający Poleconych zarejestrowanych z jego polecenia w Serwisie.
Polecony - Użytkownik zarejestrowany w Serwisie z polecenia Polecającego.
Punkty - Punkty, dzięki którym Reklamodawca zleca wykonanie Usług w Serwisie, a także które są zdobywane przez Odbiorców za wykonywanie Usług w Serwisie.
Środki - Pieniądze na Koncie Użytkownika wewnątrz Serwisu w walucie PLN.
Administracja - Osoby zarządzające Serwisem i Forum.
Zablokowanie Konta - Zablokowanie Konta Użytkownika nadawane przez Administrację.
Regulamin Serwisu - Regulamin, który obecnie czytasz.

2. Serwis:
2.1 Udostępniona w Serwisie treść, wygląd, grafika i materiały są własnością Serwisu, kopiowanie ich bez pisemnej zgody Administracji jest surowo zabronione.
2.2 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treść, grafikę, materiały, adresy internetowe zamieszczone przez Użytkowników, a także adresów URL i linków wychodzących poza adres internetowy Serwisu. Pozostali Użytkownicy przeglądają je na własną odpowiedzialność.
2.3 Złamanie któregokolwiek punktu Regulaminu Serwisu wiąże się z Zablokowaniem Konta, a w skrajnych przypadkach Użytkownik może ponieść konsekwencje prawne drogą sądową.

3. Użytkownicy:
3.1 Rejestracja Konta Użytkownika jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu Serwisu.
3.2 Rejestracja Konta Użytkownika, prowadzenie Konta i wykonywanie Usług w Serwisie nie podlega żadnym jednorazowym oraz cyklicznym opłatom.
3.3 Rejestracja Konta Użytkownika może zakończyć się Zablokowaniem Konta, jeśli:
3.3.a) nazwa Użytkownika posiada reklamę;
3.3.b) nazwa Użytkownika mylnie nawiązuje do innego Użytkownika, Administracji, występujących nazw, lub zawartości w Serwisie.
3.3.c) nazwa Użytkownika zawiera treści niezgodne z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, rasistowskim, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp. oraz ogólnie przyjęte za wulgarne, lub rażące inne osoby swoją treścią, propagujące przemoc, piractwo fonograficzne i komputerowe.
3.4 Zabrania się rejestracji lub/i posiadania większej ilości Użytkowników (tzw. "multikonto") niż jeden Użytkownik przez jedną osobę. Tym samym zabrania się również logowania większej ilości Użytkowników niż jeden na tym samym adresie IP w ciągu 24 godzin.
3.5 Zabrania się rejestracji, logowania i korzystania z Serwisu poprzez serwery dedykowane / VPS i im podobnych w celu m.in. tworzenia tzw. "sztucznego ruchu".
3.6 Każdy Użytkownik w Serwisie może być zarówno Reklamodawcą jak i Odbiorcą.
3.7 Użytkownik może posiadać Środki na Koncie poprzez:
3.7.a) wykonanie wpłaty za pomocą internetowego przelewu z portfela elektronicznego PayPal (http://paypal.com);
3.7.b) wykonanie wpłaty za pomocą internetowego przelewu bankowego poprzez płatności elektroniczne Transferuj.pl (http://transferuj.pl);
3.7.c) wymianie zgromadzonych Punktów na Koncie.
3.8 Użytkownik może posiadać Punkty na Koncie poprzez:
3.8.a) Zakup Punktów z posiadanych Środków na Koncie.
3.8.b) Zakup Punktów z posiadanych Środków na Koncie przez jego Poleconych.
3.8.c) Wykonywanie Usług w Serwisie.
3.8.d) Wykonywanie Usług w Serwisie przez jego Poleconych.
3.9 Użytkownik może dokonać zlecenia wypłaty całości lub części zgromadzonych Środków na Koncie, jednakże w jednorazowej kwocie nie mniejszej niż podana podczas wypełniania formularzu zlecenia wypłaty.
3.10 Zlecona wypłata może zostać odrzucona bez zwrotu Środków na Konto Użytkownika, jeżeli Administracja stwierdzi złamanie Regulaminu Serwisu. Użytkownik otrzyma wówczas stosowną informację o przyczynie odrzucenia zlecenia wypłaty.
3.11 Użytkownikowi, który nie wykonał zalogowania w Serwisie od ponad 100 dni zostanie bezpowrotnie wyzerowana ilość zdobytych Punktów oraz zgromadzonych Środków na Koncie.
3.12 Konto Użytkownika, który nie wykonał zalogowania w Serwisie od ponad 200 dni zostanie bezpowrotnie usunięte z Serwisu.
3.13 Zabrania się Użytkownikowi umieszczania błędnych informacji, lub rażących komentarzy o Serwisie mających na celu zniesławienie Serwisu, Forum, lub któregokolwiek z Użytkowników.
3.14 Zablokowanie Konta Użytkownika wiąże się z brakiem dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie, a także uniemożliwieniem wykonywania operacji dostępnych dla Reklamodawców i Odbiorców dla tego Użytkownika. Wszystkie zgromadzone przez niego Punkty i Środki pieniężne na Koncie Użytkownika przepadają na rzecz Serwisu. Użytkownik, któremu zostało Zablokowane Konto otrzyma stosowną informację od Administracji o powodzie nałożenia blokady.

4. Usługi:
4.1 Zabrania się umieszczania stron/zadań/wykonań/raportów zawierających treści niezgodne z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, rasistowskim, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp. oraz ogólnie przyjęte za wulgarne, lub rażące inne osoby swoją treścią, propagujące przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
4.2 Zabrania się umieszczania stron w Usłudze AutoSurf i Bannery PTC, które blokują działanie automatycznego wyświetlania następnych stron w tej Usłudze, poprzez m.in. przenoszenie na inną stronę internetową, wyskakujące okienka, wymuszenie pobierania pliku ze strony.
4.3 Administracja ma prawo do zablokowania stron/zadań, które reklamują inne serwisy o działalności identycznej, lub podobnej do Serwisu, zwłaszcza w przypadku stron/zadań zawierających treści mające na celu przedstawienie Serwisu w świetle gorszym od reklamowanego.
4.4 Zabrania się umieszczania stron o przeznaczeniu niezgodnym z daną Usługą.
4.5 Zabrania się umieszczania wykonań zadań, które są podrobione, lub niezgodne z treścią zadań.
4.6 Zabrania się umieszczania stron/zadań, które wymagają od Odbiorcy pobierania jakichkolwiek plików.
4.7 Stwierdzenie złamania punktu 4. Regulaminu Serwisu skończy się usunięciem strony/zadania z Usługi, a w skrajnych przypadkach Zablokowaniem Konta Reklamodawcy/Odbiorcy, do którego należy strona/zadanie.

5. Pozostałe:
5.1 Serwis nie odpowiada za przerwy techniczne wynikające z winy osób trzecich, lub serwisów, platform osób trzecich współpracujących z Serwisem, a tym samym nie uwzględnia reklamacji wynikających z powyższych problemów.
5.2 Serwis ma prawo do dokonania przerwy technicznej, której rezultatem może być cofnięcie stanu Serwisu oraz stanu Kont Użytkowników do maksymalnie 7 dni od dnia wznowienia działalności Serwisu. Cofnięte tym samym zgromadzone Punkty i Środki nie podlegają zwróceniu, za wyjątkiem wpłat z przelewów, które nastąpiły w terminie późniejszym od dnia, do którego nastąpiło cofnięcie stanu Serwisu. Wszelkie ponownie zlecone wypłaty, które zostały już zrealizowane przez Administrację w tym terminie zostaną odrzucone.
5.3 Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z obecnym Regulaminem Serwisu, ma prawo do usunięcia jego Konta, które nastąpi zgodnie z punktem 3.13.
5.4 Zabrania się kopiowania Regulaminu Serwisu bez pisemnej zgody Administracji Serwisu.
5.5 Administracja zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Serwisu, wraz z poinformowaniem o nim Użytkowników Serwisu.

6. Lista zablokowanych użytkowników w ciągu ostatnich 60 dni: Zobacz

7. Historia zmian Regulaminu Serwisu:
18.02.2013r. - Serent - Utworzenie Regulaminu Serwisu
21.07.2014r. - Avalone - Aktualizacja (punkty 1-5)
24.07.2014r. - Avalone - Aktualizacja (punkt 6)
16.11.2014r. - Avalone - Aktualizacja (punkt 4.4 i 4.5)
17.11.2014r. - Avalone - Aktualizacja (punkt 4.6)
15.12.2014r. - Avalone - Poprawy stylistyczne i językowe
04.02.2015r. - Avalone - Poprawy stylistyczne i językowe
16.02.2015r. - Avalone - Aktualizacja (punkty 3.12, 3.13 i 4.3)