Zawód detektywa jest stosunkowo nową profesją w naszym kraju. Do roku 2001, czyli do powstania ustawy regulującej zakres działalności biura detektywistycznego, praw i obowiązków detektywa oraz reguł licencjonowania, wyobrażenie o ich pracy pochodziło wprost z amerykańskich filmów kryminalnych, a jeszcze lepiej z gatunku noir. Przed ustanowieniem regulacji w zawodzie tym panowała, zgodnie z proweniencją zawodu „wolna amerykanka” i detektywa nie ograniczały żadne zasady. Dzisiaj agencje detektywistyczne mocno wrosły w panorame polskich miast a przede wszystkim coraz bardziej rozszerzają spektrum swojej działalności.

Czym się zajmuje i ile zarabia detektyw? 

Zawód detektywa ulega coraz większej specjalizacji w kolejnych obszarach zainteresowania. Dobra agencja detektywistyczna zatrudnia osoby, które potrafią unieść samodzielnie określone specjalizacje, jak: sztuka negocjacji, wywiad gospodarczy, informatyka śledcza, techniki operacyjne, dochodzenie śledcze, przestępczość zorganizowana. Wśród pracowników agencji zwykle swoje zajęcia wykonują też osoby nieposiadające licencji detektywistycznej jednak specjalizujący się w zadaniach choćby zabezpieczenia technicznego, elektroniki specjalnej i oczywiście w zakresie prawa. Pracują oni poza głównym obszarem działalności detektywa jednak ich działania wspomagające są nie do przecenienia. Działanie agencji detektywistyczne zwykle dotyczą trzech podstawowych obszarów: spraw rodzinnych bardzo szeroko pojętych, spraw gospodarczych oraz spraw kryminalnych.

Każda instytucja czy osoba zlecająca agencji zadania przede wszystkim zwraca uwagę na koszty jakie będzie musiała ponieść z tytułu wynajęcia detektywów. Nie ma czegoś takiego jak jeden obowiązujący cennik pracy detektywa. Koszt ten zależy od wielu różnych czynników a bez wiedzy o specyfice zadania można tylko operować przedziałami.

Cennik usług detektywistycznych 

Na pytanie ile zarabia detektyw trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi, bowiem podstawową jednostką rozliczeniową pracy detektywa jest stawka godzinowa. Taka forma rozliczenia jest najkorzystniejsza dla zleceniodawcy wówczas, gdy można określić ilość czasu niezbędnego do realizacji danego zadania. Gdy zlecenie potrwa kilka czy kilkanaście godzin łatwo jest wycenić pracę detektywa jeszcze przede podjęciem przez niego zlecenia.

Bardziej skomplikowane obliczenia należy wykonać, gdy nie można określić czasu wymaganego do realizacji zadania. Zleceniodawcom w takim przypadku można poradzić, by dążyli do umówienia się z agencją na konkretną kwotę do zapłaty za wykonane zlecenie. Gdy jest to jednak niemożliwe a zlecone zadanie ma zdecydowanie charakter otwarty warto podjąć próbę negocjacji korzystniejszych warunków opartych choćby o niższą stawkę godzinową czy przedziale procentowym. Uśredniona kwota wynagrodzenia za jedną godzinę pracy detektywa wynosi ok. 150 zł. Jeżeli do wykonania zadania będzie potrzeba przepracowania np. 48 godzin, stawka godzinowa spada do 130zł a w przypadku jeszcze większej ilości godzin, kwota jednostkowa wynosi 100 zł.

Ile zarabia detektyw – najniższa i najwyższa stawka godzinowa

Poszukując na terenie swojego miasta agencji detektywistycznej, sprawdzając cennik usług oczywistych, godzinowa stawka za pracę detektywa wiele nam powie o poziomie usług. W większości agencji stawka godzinowa nie jest niższa niż 100 zł więc jeżeli gdziekolwiek pojawi się kwota równająca do dołu warto sprawdzić dlaczego jest tak niska.

Gdy stawka godzinowa wynosi 150 zł oznacza to zleceniodawca może liczyć na pracę doświadczonych osób wyposażonych w nowoczesne narzędzia pracy. Tak wynagradzani detektywi to pełnoprawni profesjonaliści prowadzący daną sprawę od początku do końca, czyli bardzo często aż do sali sądowej.

Czasem detektywowi trzeba zapłacić 200 zł za godzinę pracy. Tak dzieje się szczególnie w dużych miastach, które pomimo dużej konkurencji są w stanie zachować wysoką jakość usług. Tak wysoka stawka stosowana jest najczęściej w szczególnych, bardzo skomplikowanych przypadkach, gdy do pracy trzeba zaangażować dużą ilość osób lub wymaga ona wysoce specjalistycznego sprzętu. Niemniej nawet wtedy warto ostateczną kwotę negocjować.

Obowiązki detektywa

Klient przychodzący do biura i zlecający mu zadanie musi zawrzeć z biurem pisemną umowę. Dla zleceniodawcy istotną kwestią jest obowiązek detektywa powiadomienia w niektórych przypadkach właściwe organy skarbowe lub ścigania, gdy sprawa dotyczy bezpośrednio postępowania prowadzonego równolegle przez te instytucje. Każda zatwierdzona umowa jest przechowywana w agencji przez następne pięć lat.

Gdy zlecenie klienta dociera do szczęśliwego finału musi otrzymać on z agencji dokładne sprawozdanie opisujące przebieg realizacji zlecenia. Do sprawozdania załącza się wszelkie materiały, które dokumentują historię danej realizacji. Również ta kopia musi być przechowywana w biurze przez okres dwóch lat.