Od wielu lat zarobki pielęgniarek budzą kontrowersje. Praca pielęgniarki jest nie tylko ciężka pod względem fizycznym, ale również psychicznym. Wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ nierzadko zdrowie pacjenta jest uzależnione od szybkiej interwencji pielęgniarki. Pensje polskich pielęgniarek są niższe niż te proponowane na zachodzie i nieadekwatne do zakresu wykonywanych obowiązków. Pielęgniarki czują się niedoceniane i często decydują się na podjęcie pracy za granicą. W związku z tym polska służba zdrowia cierpi na poważne braki kadrowe.

Ile zarabia pielęgniarka?

Średnie zarobki pielęgniarki według GUS to 4,600 zł brutto. Niestety kwoty, jakie otrzymują pielęgniarki są bardzo rozbieżne. Najlepiej zarabiają pielęgniarki w dużych miastach, na najlepsze pensje mogą liczyć pielęgniarki w województwie mazowieckim i dolnośląskim. Najniższe zarobki otrzymują pielęgniarki z województwa opolskiego i podkarpackiego. Nie jest to jednak regułą i zarobki są uzależnione od ogólnej kondycji finansowej placówki medycznej, w której jest zatrudniona pielęgniarka. Nieco lepiej zarabiają osoby zatrudnione w sektorze publicznym niż prywatnym. Na wynagrodzenie pielęgniarki wpływa wielu czynników, takich jak:

  • wiek,
  • staż pracy,
  • wykształcenie,
  • specjalizacja,
  • rodzaj umowy,
  • miejsce zatrudnienia.

Najlepiej opłacane są pielęgniarki z tytułem magistra, najgorzej pielęgniarki bez wykształcenia wyższego i specjalizacji. Duże znaczenie ma specjalizacja pielęgniarki i wpływa na wysokość zarobków. Najlepiej zarabiają pielęgniarki ze specjalizacją neurologiczną i nefrologiczną 5,270-5,314 zł brutto. Pielęgniarka anestezjologiczna zarabia średnio 4,900 zł brutto. Pielęgniarka onkologiczna zarabia średnio 4,675 zł brutto. Pielęgniarka instrumentariuszka zarabia średnio 3,400 zł brutto. Najlepiej zarabiające instrumentariuszki otrzymują około 3,900 zł brutto, najgorzej około 2,700 złotych brutto. Pielęgniarka oddziałowa zarabia średnio 4,450 zł brutto, zarobki pielęgniarek oddziałowych wahają się od 3,750 zł brutto do 5,240 zł brutto. Tylko 25% pielęgniarek oddziałowych otrzymuje wynagrodzenie wyższe niż 5,240 zł brutto. Najgorzej opłacane są pielęgniarki ze specjalizacją rodzinną i psychiatryczną – zarabiają od 3,942 do 4,000 zł brutto. Należy nadmienić, że podane kwoty nie zawierają dodatków, na przykład za pracę w nocy oraz święta.

Zarobki pielęgniarek – wzrost wynagrodzeń

W lipcu 2017 roku prezydent podpisał przygotowaną przez rząd ustawę o płacy minimalnej w służbie zdrowia. Wynagrodzenie pielęgniarek zwiększa się stopniowo. Docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zostanie osiągnięta według prognoz do końca 2021 roku. Pielęgniarki z tytułem magistra będą mogły liczyć na wynagrodzenie w wysokości 5 300 zł brutto. Pielęgniarka bez wyższego wykształcenia, która posiada specjalizację, otrzyma 3 700 zł brutto, a pielęgniarka bez specjalizacji 3 200 zł brutto. Podane dane nie obejmują dodatków, na przykład za pełnione dyżury. Zmiany obejmują zarówno publiczne, jak i prywatne placówki medyczne.

Przepisy o minimalnych płacach dla zawodów medycznych spotkały się nie tylko z krytyką pielęgniarek, ale również lekarzy, fizjoterapeutów i ratowników medycznych. W projekcie obywatelskim przygotowanym przez Porozumienie Zawodów Medycznych, który został złożony w Sejmie, przedstawili swoje postulaty. Najniższe wynagrodzenie byłoby wyższe niż w propozycji rządu i czas dochodzenia do wyższych zarobków byłby krótszy. Nie udało się jednak wywalczyć aż tak dużych podwyżek. Choć w najbliższych latach zarobki polskich pielęgniarek mają ulec poprawie, osoby wykonujące ten zawód nie są optymistycznie nastawione do zmian i czują się niedoceniane przez polski Rząd.

Jak zarabiają pielęgniarki w innych krajach?

W związku z niskimi zarobkami w Polsce, wiele wykształconych pielęgniarek szuka zatrudnienia u zagranicznych pracodawców. Ile zatem zarabia pielęgniarka za granicą? U naszych zachodnich sąsiadów pielęgniarka może liczyć na pensję w wysokości 8,000 tysięcy brutto. W Wielkiej Brytanii zarobki wynoszą od 11,000 do 18,000 tysięcy brutto. Podobnie zarabiają pielęgniarki w Norwegii. Podane kwoty są nieporównywalnie wyższe od polskich zarobków, dlatego nie dziwi fakt, że polskie pielęgniarki wyjeżdżają do pracy za granicę.

Sytuacja finansowa pielęgniarek pracujących w Polsce powoli ulega nieznacznej poprawie, jednak w porównaniu do zarobków za granicą, polskie warunki płacowe nie wyglądają najlepiej. Wiele pielęgniarek wybiera pracę za granicą, co powoduje ogromne braki kadrowe w polskich szpitalach. Ze względu na nieadekwatne zarobki do ponoszonej odpowiedzialności i zakresu obowiązków, coraz mniej osób decyduje się na wykonywanie tego zawodu. W szpitalach brakuje pielęgniarek, przez co jedna osoba ma pod opieką dużą grupę chorych i nie jest w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile rzeczywiście potrzebują. Szacuje się, że w 2033 roku będzie brakowało prawie 170 tysięcy pielęgniarek.