Pełnienie funkcji prezydenta RP to wyjątkowy honor oraz zaszczyt. Aby móc pełnić tę niezwykle ważną państwową funkcję, należy odznaczać się wieloma cechami, dzięki którym możliwe jest zaskarbienie sobie sympatii wśród ogółu obywateli. Prezydentem zostaje osoba, na którą odda głos więcej niż 50% polskich obywateli. Wiele osób zastanawia się nad tym, jakie jest wynagrodzenie głowy państwa. W tym temacie krążą już nawet prawdziwe legendy. Dlatego też przygotowaliśmy poniższy artykuł – tłumaczymy w nim wszystkie najistotniejsze informacje odnośnie zarobków prezydenta RP. Ile zarabia prezydent Polski? Na to pytanie odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy serdecznie do jego wnikliwej lektury!

 

Ile zarabia prezydent Polski?

Warto przede wszystkim wspomnieć o tym, iż Andrzej Duda może pochwalić się naprawdę bardzo wysokimi dochodami. Są one znacznie wyższe od wynagrodzenia uzyskiwanego przez przeciętnego Kowalskiego. Czym uwarunkowana jest pensja głowy państwa? Ile zarabiają polscy prezydenci przebywający na emeryturze? W jaki sposób zmieniał się poziom wynagrodzeń prezydenta w ciągu ostatnich kilku lat?

Ile zarabia prezydent Polski w 2019 roku? Pensja prezydenta Andrzeja Dudy uzyskiwana w bieżącym roku została wyznaczona w ustawie budżetowej, którą prezydent podpisał w dniu 31 stycznia. Uwarunkowane jest to tym, że o pensji głowy państwa decyduje kwota wynagrodzenia zasadniczego, którą określa się co 12 miesięcy w wyżej wymienionej ustawie. W roku 2018 miesięczne wynagrodzenie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wynosiło około 20 138 złotych brutto – było to trochę ponad 14 tysięcy złotych „na rękę”, czyli netto. Kwota ta co roku lekko się zmienia. Wahania tego wynagrodzenia uzależnione są od corocznego wzrostu płacy minimalnej oraz od poziomu inflacji.

Zarobki polskiego prezydenta – czy są one wysokie?

Zarobki prezydenta RP w sposób bardzo dokładny reguluje ustawa o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którą uchwalono w dniu  31 lipca 1981 roku. Oznacza to, że prezydent nie może sobie sam wyznaczyć pensji o dowolnej wysokości. Takiej możliwości nie mają również polscy posłowie i senatorowie. Ich zadaniem jest bowiem określanie konkretnej kwoty, która będzie zgodna z aktualnie obowiązującą ustawą.

W związku z tym, prezydent Polski zarabia najczęściej co miesiąc około 20 tysięcy złotych. Jest to jednak oczywiście kwota brutto. Możliwa jest jednak sytuacja, w której od prezydenta mogą zarabiać więcej pracownicy jego kancelarii. Często zdarza się jednak tak, że w naszym kraju urzędnicy pracujący w spółkach skarbu państwa pobierali o wiele wyższe pensje od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Warto zaznaczyć, że Andrzej Duda, który w chwili obecnej pełni funkcję prezydenta Polski, miał już okazję zarabiać o wiele większe pieniądze. Miało to miejsce wtedy, gdy pełnił funkcję europarlamentarzysty w Parlamencie Europejskim. Warto wiedzieć, iż pracujący tam posłowie zarabiają astronomiczne pieniądze, nawet dwa miliony złotych w ciągu roku. Zarobki prezydenta Andrzeja Dudy w czasach, gdy pracował w Parlamencie Europejskim, wynosiły 8 tysięcy euro. W przeliczeniu na złotówki dawało to około 32 tysiące złotych miesięcznie.

 

Jak zarabiają prezydenci?

Wspominaliśmy wcześniej, że dokładną wysokość zarobków prezydenta regulują stosowne ustawy. Warto wiedzieć, iż na dokładną wysokość wynagrodzenia prezydenta mają wpływ następujące akty prawne:

  • ustawa o wynagrodzeniu osób, które zajmują kierownicze stanowiska państwowe z dnia 31 lipca 1981 roku,
  • ustawa budżetowa.

Ostatnia z wyżej wymienionych ustaw uchwalana jest co 12 miesięcy. Pierwsza z nich określa, ile razy musi być mnożona kwota wynagrodzenia zasadniczego. W ustawie budżetowej dokładnie określa się wysokość wynagrodzenia zasadniczego w danym roku kalendarzowym. Ustawa o wynagrodzeniach najważniejszych osób w państwie wskazuje, iż prezydent może pobierać pensję zasadniczą, której wysokość wynosi siedmiokrotność kwoty bazowej. Pensja zasadnicza prezydenta RP wynosi niecałe 12,5 tysiąca złotych. Jak wskazuje ustawa do wyżej wymienionej kwoty dolicza się również następujące kwoty:

  • dodatek funkcyjny – jego wysokość wynosi trzykrotność kwoty bazowej, czyli łącznie 5300 złotych,
  • dodatek za wysługę lat – jego kwota ustalana jest w sposób indywidualny.

Dzięki dodatkowi całkowita kwota wynagrodzenia prezydenta wynosi około 20 tysięcy złotych brutto.

 

Ile zarabia prezydent na emeryturze?

Wynagrodzenie prezydentom przysługuje również wtedy, gdy nie pełnią już swojej funkcji. Mówi o tym ustawa o uposażeniu byłego prezydenta RP. Zarobki prezydentów RP na emeryturze nie są już tak wysokie jak w trakcie sprawowania funkcji. Dla przykładu: były prezydent Bronisław Komorowski otrzymuje wynagrodzenie wynoszące przeszło 6 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nadal jest to kwota bardzo wysoka.