Pojawienie się zysków z prowadzonej działalności budzi pozytywne emocje i generuje poczucie dumy u każdego przedsiębiorcy. Jednak wraz z zyskami pojawiają się pytania o utrzymanie siły nabywczej ciężko zarobionych pieniędzy, które pozostają systematycznie trawione przez inflację. Jak sobie z tym poradzić? Jak ochronić realną wartość kapitału i osiągnąć zadowalającą stopę zwrotu? Poddajmy analizie zasadność inwestowania na GPW z punktu widzenia przedsiębiorców, poszukujących narzędzi do pomnażania posiadanego kapitału.

Inwestowanie na giełdzie z perspektywy przedsiębiorców

Inwestowanie na giełdzie przez firmę nie różni się co do zasady od inwestycji realizowanych przez osoby prywatne. To, co pozostaje odmienne, dotyczy przeważnie skali inwestowania. Firmy dysponują znacznie większym kapitałem, co przekłada się na większe możliwości w zakresie budowy portfela giełdowego i jego ochrony przed okresowymi zawirowaniami w poszczególnych sektorach. Podmioty gospodarcze wchodzą na giełdę jako gracze w poszukiwaniu źródeł pomnażania majątku. Zyski płyną dwoma strumieniami, polegającymi na wzroście cen akcji i wypłacie dywidend (w przypadku inwestowania w spółki dywidendowe). Czy zatem inwestowanie na giełdzie można polecić każdemu właścicielowi firmy? Odpowiedź na to pytanie nigdy nie jest jednoznaczna i wymaga oceny własnej odporności na ryzyko, wiedzy i oczekiwań finansowych. Jeśli plan inwestycyjny zakłada przekroczenie 10-procentowego benchmarku w skali roku, giełda daje możliwość realizacji takiego celu. Warto natomiast mieć świadomość, że wraz z potencjałem do zysków istnieje realne zagrożenie zaksięgowania strat. Obsunięcie kapitału o 20% na giełdzie nie stanowi żadnego zaskoczenia i może przytrafić się każdemu posiadaczowi akcji. Aby zminimalizować ryzyko strat, warto korzystać z dorobku inżynierii finansowej. Wiedza ekspercka pomoże w przygotowaniu składu portfela w sposób, który zdywersyfikuje znajdujące się w nim instrumenty i ograniczy odchylenie standardowe.

Lokowanie funduszy przedsiębiorstwa na giełdzie to dobra strategia ochrony przed inflacją pod warunkiem, że jest realizowana na podstawie przemyślanej i kompletnej strategii. Zalecamy poczynienie gruntownych przygotowań przed wejściem na rynek, dzięki czemu firma maksymalnie zredukuje ryzyko strat finansowych. Wybór spółek z potencjałem do wzrostu cen ich akcji stwarza szczególne możliwości w okresach zastoju gospodarczego. Teza ta niejednokrotnie wywołuje zdziwienie u nowych inwestorów, którzy chcą za wszelką cenę wskoczyć do rozpędzonego pociągu rynkowych wzrostów i kupują spółki w czasie, gdy papiery wartościowe osiągają najwyższe ceny. Kupuj tanio, sprzedawaj drogo – ta maksyma nieustannie towarzyszy doświadczonym graczom, poszukującym najlepszych okazji w czasie, gdy inni w popłochu uciekają z giełdy. Bez świadomości ryzyka nie powinniśmy wchodzić na rynek. Z drugiej strony, paraliż decyzyjny również nie służy powiększaniu zysków. Giełda stwarza szereg możliwości pomnażania kapitału, jednak wymaga od inwestorów wiedzy, zdolności analitycznych i ostudzenia wszelkich emocji.

Jak uczynić inwestowanie na giełdzie nieco łatwiejszym? Profesjonalne kursy i analizy giełdowe dla inwestorów

Inwestowanie w wiedzę to najlepszy start giełdowy. Doskonałym narzędziem dla inwestorów indywidualnych i firmowych pozostają również specjalistyczne analizy giełdowe. Kursy z inwestowania i aktualne analizy notowań spółek znajdziesz po kliknięciu linku: www.notowaniagpw.pl. Serwis dostarcza kompleksowej wiedzy o funkcjonowaniu giełdy, która skutkuje odpowiedzialnymi decyzjami zakup