Usługi kolejowe w Polsce uważa się za takie, które są świadczone na bardzo niskim poziomie. Narodowi przewoźnicy jeżdżący pod marką PKP borykają się z wieloma problemami, takimi jak słaba infrastruktura, opóźnienia oraz mała ilość pracowników. W ostatnim czasie PKP Intercity na szeroką skalę poszukiwało maszynistów. Zawód maszynisty to praca, którą nie każda osoba chciałaby wykonywać. Wiąże się ona z ogromną odpowiedzialnością oraz stresem. Nie każdy może zdecydować się na wybranie takiego zawodu. W niniejszym artykule tłumaczymy najistotniejsze kwestie związane z zawodem maszynisty – przedstawiamy historię tego zawodu, opisujemy jakie wymagania, należy spełnić by nim zostać oraz ile zarabia maszynista. Zapraszamy serdecznie do wnikliwej lektury!

 

Maszynista – co to za zawód?

Historia zawodu maszynisty w Polsce ma swój początek w XIX wieku. Od tego momentu kolejnictwo w Polsce zaczęło się bardzo szybko rozwijać. W chwili obecnej ma miejsce modernizacja wielu trakcji kolejowych, istnieje większa liczba kursów krajowych oraz europejskich. To powoduje, że zapotrzebowanie na pracę maszynistów stale wzrasta.

Czym zajmują się maszyniści? Każdy przeciętny Kowalski odpowiedziałby, że kieruje pociągiem. Jego praca jest jednak naprawdę bardzo skomplikowana. Wszystko musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi polskimi oraz europejskimi przepisami a także oczywiście w zgodzie z ustalonym rozkładem jazdy. W skład obowiązków maszynistów wchodzi również dbałość o prawidłowy stan techniczny pojazdów oraz o przestrzeganie zasad BHP.

 

Co trzeba zrobić, by zostać maszynistą?

Pracę w zawodzie maszynisty może rozpocząć każdy, kto posiada ukończony 20. rok życia oraz może pochwalić się tym, że nie był nigdy karany. Do rozpoczęcia kariery maszynisty niezbędne jest również uzyskanie licencji maszynisty. Oczywiście sama licencja to nie wszystko. Wszyscy kandydaci na maszynistów muszą również przejść badania lekarskie. U kandydatów w sposób bardzo dokładny ocenia się wzrok oraz słuch. Narządy te muszą funkcjonować w sposób perfekcyjny. Osoby na stanowisku maszynisty muszą również nie posiadać jakichkolwiek chorób przewlekłych, które uniemożliwiałyby sprawne, szybkie funkcjonowanie oraz narażałyby zdrowie oraz życie pasażerów i współpracowników. Do tych chorób zalicza się na przykład nadciśnienie oraz cukrzycę.

By zostać maszynistą oraz móc prowadzić pociągi, należy zrobić kurs na maszynistę. Wszystkie osoby, którym uda się ukończyć z wynikiem pozytywnym taki kurs, otrzymują licencję, którą potwierdza świadectwo maszynisty. Aby przejść kurs na licencję maszynisty, trzeba wziąć udział w szkoleniu. Czas trwania takiego szkolenia wynosi około trzystu godzin. Później trzeba zdać egzamin w tym miejscu, które oznaczono w dokumentach jako podmiot uprawniony oraz wpisany do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów. Rejestr ten prowadzony jest przez prezesa UTK. Trzeba również przejść przez badania lekarskie. Oprócz tego, trzeba posiadać zaświadczenie o niekaralności, mieć przynajmniej wykształcenie zawodowe oraz ukończony 20. rok życia.

Po przejściu przez kurs maszynisty, należy jeszcze przejść szkolenie na maszynistę. Szkolenie to trwa przez 2480 godzin. Tak długi czas szkolenia jest niezbędny do tego, aby w prawidłowy sposób zapoznać się z infrastrukturą kolejową oraz typami eksploatowanych pojazdów.

 

Czy maszynista znajdzie pracę? Obecny popyt na kolejowym rynku pracy

W chwili obecnej kolejowy rynek pracy jest mocno otwarty na nowych kandydatów. Popyt na nowych pracowników jest bardzo duży. Nabory na maszynistów są w tej chwili prowadzone nieustannie w różnych regionach naszego kraju. Największa liczba ofert pracy dla maszynistów jest w największych aglomeracjach miejskich. Zawody takie jak maszynista kolejowy, maszynista pojazdów trakcyjnych cy maszynista maszynista pociągów najczęściej kojarzą się nam z PKP.

Bardzo ciekawą ofertą pracy mogą pochwalić się PKP Intercity. Firma ta oferuje swoim maszynistom bardzo dobre zarobki, a jednocześnie pociągi pokonują bardzo długie oraz ciekawe dystanse.

Ile godzin pracuje maszynista?

W chwili obecnej czas pracy maszynisty nie jest całkowicie uregulowany. Temat czasu pracy maszynistów jest nieustannie poruszany przez wiele organizacji oraz mediów, które zajmują się aktualną sytuacją pracowników z branży kolejowej. W tej chwili nie zapadły jeszcze jakiekolwiek decyzje odnośnie uregulowania czasu pracy. Na ten moment maszyniści nie mogą pracować dłużej niż 12 godzin. Czas pracy może być przekroczony wyłącznie wtedy, gdy dojdzie do klęsk żywiołowych bądź konieczne jest przeprowadzenie akcji ratunkowych.

 

Ile zarabia maszynista?

Ile zarabia maszynista? To pytanie zadaje sobie wiele osób planujących rozpoczęcie kariery w tym zawodzie. W roku 2016 średnie pensje maszynistów lokomotyw wynosiły 5019 złotych, zaś mediana kształtowała się na poziomie 5000 złotych.