Rezydent to lekarz, który nie uzyskał jeszcze uprawnień do bycia pełnoprawnym specjalistą. Jest on już po egzaminie lekarskim oraz przysługują mu uprawnienia do leczenia pacjentów. Nie ma jednak określonej specjalności. W naszym kraju pracuje przeszło 16,8 tysiąca rezydentów. W tym gronie najwięcej jest przyszłych specjalistów od chorób wewnętrznych, anestezjologów oraz pediatrów.

Protest rezydentów z 2017 roku

W 2017 roku rezydenci prowadzili protest. W Warszawie przeszło dwudziestu lekarzy rezydentów głodowało w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. Chcieli oni wzrostu finansowania dla ochrony zdrowia, zmniejszenia szalejącej biurokracji oraz podwyższenia ich niskich wynagrodzeń. Czy zarobki rezydentów naprawdę są niskie? Na to pytanie odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy serdecznie do wnikliwej lektury!

 

Kim jest lekarz rezydent?

Lekarz rezydent to osoba, która po sześciu latach nauki na studiach oraz przebytym rocznym stażu rozpoczęła szkolenie specjalistyczne, którego czas trwania wynosi od 5 do 6 lat. W tej chwili w naszym kraju kształcenie specjalistyczne kontynuuje około 17 tysięcy rezydentów. Istnieje również możliwość odbywania specjalizacji w trybie pozarezydenckim. Z tej opcji korzysta około 8 tysięcy lekarzy.

 

Na jakie specjalizacje decydują się rezydenci?

Jak wskazują dane Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP), w 2016 roku największą grupą rezydentów byli specjaliści chorób wewnętrznych, intensywnej terapii oraz pediatrii i anestezjologii. Były również inne, bardzo chętnie wybierane specjalizacje takie jak:

  • medycyna rodzinna,
  • ginekologia i położnictwo,
  • ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
  • kardiologia.

Były również takie specjalizacje, które cieszyły się o wiele mniejszą popularnością – kształciło się na nich mniej niż dziesięć osób. Wśród nich wymienia się ginekologię onkologiczną, epidemiologię oraz medycynę paliatywną.

 

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny rezydentów

Realizacja programu rezydentury jest stale kontrolowana przez kierownika specjalizacji. Jest to osoba, która w porozumieniu z kierownikiem jednostki szkolącej określa harmonogram dyżurów a także podejmuje decyzje o dopuszczeniu lekarza do tego, by mógł samodzielnie pełnić dyżury. Uprzednio każdy młody lekarz jest zobowiązany do tego, by pełnić dyżur towarzyszący pod nadzorem lekarzy specjalistów.

Gdy dojdzie do zrealizowania programu szkolenia, rezydentowi przysługuje prawo do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Jeśli uda mu się go zdać, to otrzymuje tytuł specjalisty.

 

Umowa o pracę lekarza rezydenta – jakie są jej warunki?

Wszyscy lekarze rezydenci odbywają rezydentury na podstawie umów o pracę. Są one zawierane z jednostkami prowadzącymi dane szkolenie. Umowy trzeba podpisywać na czas określony w programie specjalizacji. Koszty rezydentur są pokrywane ze środków publicznych. Wysokość wynagrodzeń zasadniczych lekarzy rezydentów ustala się na podstawie rozporządzeń wydanych przez ministra zdrowia.

Oprócz tego, należy wiedzieć, iż w ramach programu specjalizacji lekarze muszą również pełnić dyżury. Dyżury odbywa się poza godzinami pracy. Za pełnienie dyżurów otrzymuje się dodatkowe wynagrodzenie na podstawie umowy zawartej z placówką, w której odbywa się program rezydentury.

 

Ile zarabia lekarz rezydent?

W tej chwili wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego podczas dwóch pierwszych lat rezydentury jest równa 3170 złotych, zaś później 3458 złotych. W określonych dziedzinach (nazywanych priorytetowymi) wynagrodzenie może wynosić 3602 złote lub 3890 złotych. Wszystkie powyżej wymienione kwoty są kwotami brutto. W chwili obecnej Ministerstwo Zdrowia pracuje jednak nad kolejnymi zmianami, które miałyby na celu podniesienie tych stawek. Jest to oczekiwane przez całe środowisko lekarskie. Dzięki wprowadzeniu kolejnych podwyżek standardy opieki nad pacjentami z pewnością wzrosną, a rezydenci będą mieli niezbędne środki na życie i nie będą decydowali się na opuszczanie kraju.

Czy rezydent zarabia dużo?

Jeśli porównamy wynagrodzenia uzyskiwane przez lekarzy rezydentów z pensjami osób rozpoczynających kariery w innych branżach, to łatwo można zauważyć, iż zarobki lekarzy nie są wcale niskie. W innych zawodach można liczyć na samym początku wyłącznie na pensję minimalną. Z tego względu trzeba przyznać, iż mimo tego, że zarobki lekarzy rezydentów nie są oszałamiająco wysokie, to nie są to pensje „głodowe”. Trzeba także zwrócić uwagę na fakt, iż lekarze rezydenci przez 6 lat mieli możliwość studiowania za publiczne pieniądze, zatem wynagrodzenie uzyskiwane zaraz po otrzymaniu dyplomu jest godziwe.

Jest jednak druga strona medalu. Lekarze rezydenci zwracają uwagę, iż ich praca obarczona jest ogromnym stresem, wysiłkiem oraz odpowiedzialnością, zatem należy im się adekwatne wynagrodzenie w zamian za poniesiony trud w kształceniu się.